Arkitekt Kristian Edwards i Snøhetta foran Multikomforthuset og svømmebassenget i resirkulert skipscontainer. Foto: Multikomfort.

Huset som har vakt internasjonal oppsikt

Priset plusshus:

0

Multikomfort-huset i Larvik har nettopp vunnet den internasjonale prestisjeprisen WAN Sustainable Buildings 2015. I desember i fjor ble det samme huset nominert til EUs pris for moderne arkitektur – Mies van der Rohe Award 2015.

Bak plusshuset som er gitt navnet Multikomfort står byggherrene Optimera og Brødrene Dahl. Huset er utviklet sammen med Snøhetta arkitekter, forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) ved SINTEF og NTNU.

Multikomfort-huset har vekket internasjonal oppsikt fra lanseringen 17. september i år og er behørig omtalt på arkitektur-nettsteder verden over. Med huset ønsker Optimera og Brødrene Dahl å inspirere VVS-installatører, byggmestere, entreprenører og boligprodusenter til å bygge og rehabilitere miljøvennlig. Plusshuset forsyner seg selv med energi og kan levere overskuddsenergi tilbake til strømnettet eller til lading av en elbil.

«Med Multikomfort-huset har vi ønsket å synliggjøre byggetekniske løsninger som hever komforten og ivaretar miljøet, samtidig som løsningene gir lave energikostnader og i norsk tradisjon er utformet med utstrakt bruk av tre som byggemateriale. Vi viser fremtidens byggestandard med teknologi og produkter som er fullt ut tilgjengelig i dag», er Optimera og Brødrene Dahl sin felles uttalelse.

”Huset er varmt og innbydende, samtidig som det oppfyller alle krav til bærekraftig material- og energibruk”, skriver juryen i sin begrunnelse.

Kombinasjonen av bokomfort, bærekraftige løsninger og god arkitektonisk utforming var utslagsgivende for juryen.

Multikomfort-huset er et såkalt plusshus. Det forsyner seg selv med energi og kan i tillegg levere overskuddsenergi til lading av elbil eller strømnettet. Brødrene Dahl og Optimera bruker huset som kompetansesenter for håndverkere og entreprenører. Målet er at bransjen skal kunne tilby miljøvennlige nybygg og rehabiliteringsprosjekter hvor også lys, støydemping og inneklima står sentralt. 

WAN Awards er verdens største arkitekturvurdering. I sitt syvende år deltar 1379 prosjekter som blir vurdert av 317 internasjonale dommere.

Prisen deles ut innenfor et 20-talls kategorier hvor bærekraftige bygninger (WAN Sustainable Buildings) er en av disse.

Prisen går til byggeprosjekter som er bærekraftige uten å gå på kompromiss med godt design, og i år vant vi, skriver Optim,era og Brødrene Dahl i sin uttalelse.

Bildet under: Hele taket er dekket av solcellepaneler. Foto: Brødrene Dahl.

[bildec]2015/37/v4