Daglig leder Kjersti Folvik i Norwegian Green Building Council ønsker seg flere små- og mellomstore selskaper som medlemmer. De vil ha mange fordeler i et felles miljø med de store, mener hun. Foto: Per Henriksen

– Medlemsfordeler også for små- og mellomstore selskaper

NGBC:

0

Kjersti Folvik  understreker at driften av NGBC – Norwegian Green Building Council er et spleiselag i bygge- og eiendomsbransjen, og at organisasjonen ikke mottar noe støtte fra det offentlige.

-Jeg tror vi er det eneste Green Building Council i Europa som ikke har direkte offentlig støtte.

-Det er medlemmene som driver utviklingen. Vi ser at markedet klarer dette, men får ikke gjennomført mer enn hva medlemmene og markedet vil betale for. Og dette er hele tiden en utfordring.

-BREEAM-NOR har etter hvert begynt å sette seg i markedet, og vi ser at de litt mindre aktørene nå er i ferd med å melde seg på. Det er gledelig, og vi ønsker flere velkommen både med registerte prosjekter og som medlemmer i NGBC.  

Vi har en fin nettverksarena her i NGBC hvor aktørene kan møtes på tvers av verdikjeden, fra store eiendomsselskaper til småbedrifter

Hun viser til frokostmøter og andre arrangementer i regi av NGBC og samarbeidspartnere. Til disse møtene kommer det folk på tvers av bransjene, de møtes, lytter og utveksler erfaringer.

NGBC er en ikke-kommersiell, medlemseid organisasjon med over 240 medlemmer fordelt på hele verdikjeden innen bygg- og eiendom. NGBC er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED, og eier av BREEAM-NOR. 

BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger, lansert av BRE i England i 1990.

Norwegian Green Building Council – NGBC – har tilpasset BREEAM til norske forhold med BREEAM-NOR. Denne ble lansert høsten 2011. BREEAM-NOR er en frivillig klassifiseringsordning som er utarbeidet av representanter fra den norske byggenæringen. Det er utarbeidet en teknisk manual for BREEAM-NOR som nå er under oppdatering. Ny versjon skal være klar i løpet av høsten 2015.

-NGBC er positive at medlemmene utnytter merkevaren BREEAM-NOR i sin markedsføring. Vi oppfordrer faktisk våre medlemmer til å ta i bruk NGBCs medlemslogo, sier Folvik.

En annen fordel ved medlemskap ifølge Folvik er at bedriftene kan benytte et preanalyseverktøy, et verktøy som er utviklet for at de som vil benytte BREEAM-NOR kan gjøre en tidlig analyse av prosjektets muligheter til å nå BREEAM-NOR-nivå.

-Verktøyet hjelper revisor og prosjektet med å gjøre en tidlig evaluering av et mulige BREEAM-NOR poeng. Det er anbefalt at verktøyet benyttes til å legge en strategi for hvordan et prosjekt skal oppnå en BREEAM-klassifisering, sier Folvik.

-Er det fortsatt et bredt medlemspotensial innen eiendom og bygg?

– Ja, det er fortsatt et medlemspotensial. Det er et konglomerat der ute som kan bli medlemmer, avslutter Kjersti Folvik og oppfordrer til å søke om medlemskap i NGBC.