Illustrasjonsfoto: ITBaktuelt/Pixabay/Unsplash

Velferdsteknologi – Store utfordringer – er standardisering svaret?

Frokostmøte:

0

Velferdsteknologi er et viktig verktøy for å sikre eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre trygghet, velvære og kontroll over sin egen hverdag. For å sikre forutsigbarhet og at løsninger skal bli best mulig må det stilles gode funksjonelle krav, og dette gjøres best gjennom standarder. Standard Norge inviterer til frokostmøte torsdag 24. september der hovedtema er standarder og velferdsteknologiske løsninger.

På møtet diskuteres viktige aspekter og synspunkter av sentrale aktører på området, som representerer blant andre IKT- og byggenæringen, KS, Oslo kommune, Helsedirektoratet og andre. Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg i Helse- og omsorgsdepartementet vil delta med innlegg på møtet.

Når: torsdag 24. september, kl 0820-1100 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se reisebeskrivelse)

Program

0800

Frokost

0820

Velkommen
Adm. dir. Jacob Mehus, Standard Norge

 

Regjeringens perspektiver og planer for satsing på velferdsteknologi
Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet

 

KS sin satsning på velferdsteknologi
Områdedirektør Forskning, innovasjon og digitalisering Tone Marie Nybø Solheim, KS

 

Nasjonalt program for velferdsteknologi
Programleder Lasse Franzen, Helsedirektoratet

 

Oslo kommunes arbeid med velferdsteknologi
Spesialkonsulent Morten Torgersen, Oslo kommune

 

Pause

 

BAE-næringen arbeid med velferdsteknologi
Assisterende adm. direktør Inger Vold Zapffe, Husbanken

 

IKT-næringens arbeid med velferdsteknologi
Faglig leder Thomas Wærner, EveryCare

 

Behov for standardisering
Fagsjef Stein Klevan, Norsk Elektroteknisk Komite

 

Behov for standardisering
Ass. markedssjef Inger Jakobsen, Standard Norge

 

Velferdsteknologi og tilpassing til handlingsplanen for universell utforming
Seniorrådgiver Olav Rand Bringa, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1100

Avslutning