Folke Bernadottes vei 40, i Fyllingsdalen, i en kontorbygning som er under rehabilitering.

Bergen først ut med høstens ITB Brukerforum

Påfølgende ITB-kurs:

0

Høstens første møte i ITB Brukerforum i Hordaland skjer hos DNB Eiendom i Folke Bernadottes vei 40, i Fyllingsdalen, i en kontorbygning som er under rehabilitering.

På møtet vil du bli servert frokost – faglige innslag om ITB og erfaringer fra byggeprosjekter og engasjerte diskusjoner.

Terje Hjertås og Erlend Simonsen i DNB Næringseiendom vil snakke om selskapets ambisjoner, og hva de har vektlagt og erfaringer så langt ved.

Et annet tema er bruk av verktøy som BREEAM, NS 3935 ITB og NS EN15232 – «En plukkliste av funksjoner som fører til lavere energibruk”.

André Møller-Hansen i GK holder et innlegg om valg av tekniske løsninger inkludert ventilasjon.

Erik A Hammer i Grønn Byggallianse vil gå igjennom Enovas støtteprogrammer.

Riktig med en gang er utgangspunktet for en åpen diskusjon om byggenæringens behov,  holdninger og verktøy, og eventuelle andre temaer som blir tatt opp.

ITB står for Intergrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner. I samarbeid mellom Integra – Foreningen for tekniske systemintegratorer og Grønn Byggallianse er det opprettet ITB Brukerforum i Hordaland, Trondheim, Østfold og Oslo, hvor medlemsbedrifter og deres kunder møtes. . Les mer på Integranett.no http://integranett.no/Markeder/-ITB/

– ITB Brukerforum – er møteplassen hvor deltagerne deler kunnskap og kompetanse – møteplassen hvor metoder og virkemidler for hvordan oppnå ”Mer funksjonalitet pr krone” står i fokus – en uformell møteplass hvor hindringer og barrierer belyses og ryddes av veien – hvor gode metoder og suksesser formidles – hvor hele bransjen søker å få det til «Riktig med en gang», sier Arne Eggen i Integra. Han nevner samtidig at de som er interessert i å delta kan sende ham en epost, arne.eggen@norskteknologi.no – og huske å merke påmeldingen med «ITB Brukerforum Bergen»

6. oktober er møtedato for ITB Brukerforum og det starter kl. 08.00 og er slutt klokken 11.00.

ITB-kurs

Etter en lunsj holdes det et kurs om standarden NS 3935 – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse.

Dette skjer i de samme lokaler i Folke Bernadottes vei 40, Fyllingsdalen. Kursinstruktør er Erik A. Hammer fra Grønn Byggallianse. Kurset er kostnadsplikt og blir fakturert med kr 1.200,- pr deltager , opplyser Arne Eggen som også tar i mot påmeldinger. – Vi tar forbehold om at vi blir flere enn 10 deltagere for å avvikle kurset, avslutter han.