Intelligente elektrotavler gjør energisparing enklere

Smart Panels

0

– Vi registrerer et økende behov for mer effektiv og grønnere håndtering av ressurser som gjør det utfordrende for entreprenørene å prosjektere fremtidsrettede anlegg. Løsninger som bidrar til å gjøre bygg mer bærekraftige og billigere å drifte, bidrar derfor til å gjøre dem mer attraktive for utleie og salg, sier Torgeir Andersen, kanalansvarlig for tavlebyggere i Schneider Electric.

Schneider Electric introduserer smarte distribusjonstavler med automatisk måleravlesing og nøyaktig visning av hvordan og hvor i bygningene man bruker energi. Forbruk av energi per sone og type utstyr (for eksempel kontorer, vestibyler, lagerrom, parkeringsplasser) kan avleses, i tillegg til at man kan se hva energien er brukt til, det være seg belysning og oppvarming eller vannforbruk.

– Denne typen nettilkoblet teknologi (Internet of Things eller Tingenes Internett) bidrar til å effektivisere ressursbruken, noe vi ser et stadig økende behov for. Det gjelder hovedsakelig for elektrisitetsforbruk – men også bruk av andre typer ressurser som vann og gass, sier Andersen.

Med et økende antall ”prosumers”, det vil si boliger som både bruker og produserer energi fra fornybare kilder (demand-response management), er integrasjon av elektroinstallasjonen i smarte nett, en annen viktig utfordring for utbyggerne. Slike løsninger har hittil krevd mye spesialkompetanse og installasjonstid.

Schneider Electric sine nye Smart Panels gjør installasjonen enkel og effektiv. Komponentene i Smart Panels kommuniserer via åpne løsninger som Ethernet-/WiFi-/Modbus. Via en app på PC, smarttelefon eller nettbrett, åpnes det for å overvåke forbruk av elektrisitet, vann og gass. De viser driftsstatus for installasjonen i sanntid samt logger og visualiserer historiske data.

– Stort sett alle bedrifter har Ethernet-tilgang. Smart Panels-tavler kobles til nettverket ved hjelp av en enkel RJ45-konnektor, og plug and play-teknologien medfører en betydelig forenkling av installasjonsarbeidet, påpeker Andersen.

– Ved hjelp av integrerte målefunksjoner i effektbryterne eller frittstående energimålere, kan driftsansvarlige samle energidata som miljøbevisste brukere kan benytte for å iverksette energieffektivitetstiltak. Installasjonen overvåkes i sanntid samt synliggjør detaljer og eventuelle problemer knyttet til drift, for eksempel topplast, tap, lekkasje og driftsavbrudd. Dette forenkler planleggingen av forebyggende vedlikehold, forebygger nedetid og reduserer servicekostnader for brukere og eiendomsbesittere, forklarer Andersen.

Lagring og visualisering av alle data gjøres i en webserver, i en egen programvare eller i en nettsky. Dataene er dermed tilgjengelig fra en hvilken som helst PC eller mobilenhet ved hjelp av en en standard nettleser eller brukervennlige apper.

Besøk Smart Panels nettside med forklarende video og lenker til ulike hjelpemidler.