-Ja, ambisjonene er høye, i en bransje som må endre seg

BundeGruppen:

0

”De siste 30 årene har BundeGruppen hatt en spennende reise. Vi har vært gjennom både opp- og nedturer, men i det store bildet har vi hatt en jevn, fin utvikling. Mye har endret seg underveis, men det som alltid har vært et viktig fundament er Bunde-kulturen. Det å dyrke denne kulturen blir minst like viktig de neste 20 årene. Det skal vi gjøre ved å etterleve verdigrunnlaget vårt, FOLK.”

Dette skriver BundeGruppen på sin hjemmeside. Samtidig presenterer de gruppens strategi mot 2020, en strategi som fanger både bransjen, selskapet og medarbeiderne.

Strategipunktene gjorde ITBaktuelt nysgjerrig. –Selvsagt stiller jeg til intervju, svarte BundeGruppens konsernsjef, Odd-Erik Bunde, umiddelbart da ITBaktuelt tok kontakt.

– Målene kan høres svært ambisiøse og kanskje umulige ut, men mange kjente visjonære mål har virket umulige før sin tid, og deretter blitt selvfølgeligheter etter at de er oppnådd, påpeker Odd-Erik Bunde innledningsvis.

ITBaktuelt ber ham gå nærmere inn på at BundeGruppen skal være med og lede innovasjon og utvikling.

-Vi lever i en bransje hvor det skjer for lite innovasjon. Bortsett fra produkter hvor det er en rivende utvikling. Vi er på samme sporet som for 20-30 år siden, sier han.

Han understreker at mange leverer gode, flotte bygg, men det er mange som også sliter. Hele prosessen fra planlegging til ferdigstillelse og drift må gjøres annerledes enn i dag, mener han.

-For eksempel må vi ikke starte med å bygge, og så gå i gang med å planlegge mens vi bygger. Vi må ha en prosess gjennom hele byggeperioden hvor det ikke skal skje endringer. Det må starte med at byggherre er tydelig på hva han ønsker. Videre må vi som entreprenør levere på de forventningene.

Odd-Erik Bunde mener det må en holdningsendring til på begge sider, det vil si både hos byggherre og hos entreprenør. Han viser til at kineserne fører opp store bygg på få dager. Det kan gjøres fordi alt er planlagt ned i minste detalj å forhånd, det skjer ingen endring underveis og det meste er forhåndsproduserte standardelementer som blir montert på stedet.

-Vi fører opp så kompliserte bygg nå, at en ITB-koordinator må tidlig inn. ITB skal ikke være en brannslokker. Vi trenger ITB-konsulenter før vi starter prosessen. Dette vil gagne oss og kundene – og prisene, fastslår han.

Odd-Erik Bunde er også tilhenger av standardiserte løsninger, og at man ikke skal finne opp hjulet på nytt hver gang et nytt bygg skal reises. Samtidig må leverandørleddet tidlig inn. Det er der kompetansen sitter. Entreprenørene og byggherrene har ikke detaljkompetansen på alt.

-Man kan ikke bare tenke pris, men også langsiktig. Sånne prosesser er det morsomt å være med på, sier han.

Hvordan vil dere halvere byggetiden innen 2020?

-Vi må øke planleggingstiden for å få ned byggetiden, og da må vi tenke annerledes og se på alle muligheter for mer standardisering. Fremtidens byggeplass blir mer en montasjeplass enn produksjon.

– Foreløpig er vi ikke gode nok på planlegging. Her må flere se på sin rolle; hovedentreprenør, byggherre, konsulenter og alle som deltar.

-Null skader og null feil er dristig?

-Ja, og i høyeste grad snakk om vilje, ingenting annet. Når målet er null skader og null feil, skal det være null. Vi ser at konkurrenter kan levere prosjekter med null fei, – og null skader, fordi de har all fokus på det. Da skal vi i BundeGruppen også klare det.

-Hva mener du med at BundeGruppen skal oppleves unike på å forstå og levere på kundens behov?

-Vi skal hele tiden vite kundens forventninger til prosess og plan. Her skal vi ikke tro, men vite kundens behov. I noen prosesser er vi glitrende, – i andre lugger det mer. Her må og skal vi komme i forkant av kundens forventninger og behov.

-Det er et strategipunkt som heter ”Vi skal lede gjennom våre verdier FOLK”. Hva ligger i det?

-FOLK står for folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Så enkelt og så vanskelig. Selskapet har en verdibasert ledelse hvor disse verdiene er sterkt styrende, sier Odd-Erik Bunde.

-BundeGruppen er stolt av å ha solid økonomi?

-Ja, vi har god økonomi og likviditet. Og vi skal ha solid økonomi. Vi tar ingen sjanser og skal ha ben å stå på gjennom en regnværsdag.

-Hvordan skal dere endre folks syn på byggebransjen, i hvilken retning?

– Følger vi opp de øvrige punktene, så gir vi vårt bidrag til å endre folks syn på bransjen – i positiv retning, avslutter Odd-Erik Bunde.