ITB Brukerforum i Oslo og Østfold klar med møtedatoer

Høsten 2015:

0

ITB Brukerforum Oslo møtes 29. oktober hos DNB i Bjørvika, med DNB Eiendom som vertskap.

ITB Brukerforum Østfold skjer 24. november, i Storbyen i Sarpsborg, et rehabilitert kjøpesenter. Det er  Sektor Gruppen som denne gangen er vertskap.

Saken oppdateres snart med detaljert program for både Oslo og Østfold.

ITB Brukerforum i Bergen den 6. oktober har programmet klart, med møte i DNBs lokaler i Folke Bernadottes vei 40, i Fyllingsdalen, i en kontorbygning som er under rehabilitering.

I Bergen er det også et påfølgende ITB-kurs samme dag.