Satser på vekstbedrifter, akselerator og videreutvikling av Stavanger

Smartbyen:

0

− Lyse ønsker å bidra til økt entreprenørskap og en ny generasjon vekstbedrifter i regionen.  Innovation Dock står helt sentralt i dette, sier Eirik Gundegjerde, konserndirektør for forretningsutvikling i Lyse.

− Vår ambisjon er å se en bølge av nye bedrifter rundt smart teknologi, Internet-of-things og smarte forretningsmodeller. Rogaland har alle forutsetninger for å bli en verdensledende region på dette området, sier Magnus Meisal, styreleder i Innovation Dock.

Siden oppstarten i januar 2015, har Innovation Dock blitt et samlingssted for vekstbedrifter og nye forretningsidéer. Lyse, sammen med DNB, er nå de fremste strategiske partnere til satsningen som vokser frem på Siriskjæret i Stavanger Øst.

Et sentralt element i avtalen er videreutvikling av smartbyen Stavanger. Partene har en felles ambisjon om å utvikle Innovation Dock til et levende test-laboratorium for ny teknologi og for smarte kontorbygg.

− I samarbeid med Smartly ser vi frem til å bidra til å utvikle morgendagens løsninger her i Stavanger, sier daglig leder Nils-Henrik Stokke i Innovation Dock.

Lyse inngår som en viktig samarbeidspartner i utviklingen av Akselerator på Innovation Dock. En akselerator er et eget program rettet mot vekst- og oppstartsbedrifter i regionen. Her kombineres kompetanse, nettverk, rådgivning og kapital i et skreddersydd program på 90 eller 180 dager.

De første bedriftene vil bli tatt inn tidlig 2016. 

− Vi ser på dette som et viktig skritt for nye teknologibedrifter i regionen. Vi håper og tror at vårt samarbeid med Innovation Dock kan bidra til at det etableres mange nye bedrifter i årene fremover, sier Gundegjerde.