Rambøll satser stort på prosesskonsulentutdannelse

Karriere:

0

– Utdanningen er praktisk orientert og ga meg både kunnskap og redskaper, som praktiske øvelser, som jeg kunne ta med meg inn i jobben. Det viktigste var likevel tankesettet jeg fikk med meg – hvordan ser jeg organisasjonen og hvordan utvikler vi den best mulig.
Braaten har brukt utdanningen mye internt når hun har utviklet egne kurs, i fagutvikling og hun har formidlet sin nye kunnskap til sine kolleger.

– Dels fikk jeg nye perspektiver, og dels fikk jeg frisket opp og forsterket tidligere kunnskap. Men aller mest har jeg blitt mye tryggere på meg selv i rollen som tilrettelegger og prosessleder. Jeg tør å by mer på meg selv foran en gruppe, og tør å slippe kontrollen. Det handler jo i stor grad om å se at deltakerne «tar over» prosessen. Og så er jeg blitt langt mer bevisst på at vi må skape en forstyrrelse for å oppnå en bevegelse.

Hanne Schreiber Braaten mener utdanningen er veldig bra for ledere som er klare til å slippe medarbeiderne til, og ellers for alle som ønsker å kunne lede prosesser der man mener alvor med involvering og medvirkning.

– Det kan være utfordrende å klare å flytte seg bort fra plassen i front og slippe andre til, men dette handler om å tørre å stole på at medarbeiderne klarer denne prosessen selv. Som prosessleder eier du verken innhold eller resultat – dette er noe deltakerne skaper selv underveis.

Siden det første kullet i 2011 har Rambøll utdannet 60 prosesskonsulenter. Utdanningen går over syv to-dagers samlinger.

– Målet med den forskningsbaserte utdanningen er å gi deltakerne kompetanse til å lede prosesser der de får ting til å skje. De lærer å involvere og engasjere, og hvordan de skal få et kollegium til å engasjere seg og fungere sammen, sier seniorkonsulent Ann Savage i Rambøll Management Consulting, som leder utdanningen sammen med konsulent Silje Anita Holand.

– Vi avlærer «skråsikkerheten», sier Silje, og smiler.

– Prosesskonsulentene skal legge til rette for gode prosesser – dialoger, samhandling, engasjement og involvering.
–Det handler om å komme frem til gode løsninger sammen, uten at noen har satt en agenda på forhånd. Deltakerne skal medvirke, ikke påvirkes, sier Ann.

Mer informasjon om prosesskonsulentutdanningen og påmeldingsskjema, finner du her: http://www.ramboll.no/pku