– Prepart er utviklet for å ta effektivisering på alvor

Bygg21-inspirert:

0

Byggenæringen har over en lang periode blitt kritisert for lav effektivitet, liten grad av ny-tenking og utvikling for å redusere byggekostnader og byggetid. I 2011/12 kom Stortingsmelding 24 «Gode bygg for eit betre samfunn» som fokuserte på bransjens potensial innenfor effektivisering.

– Denne meldingen resulterte blant annet til etableringen av Bygg 21, påpeker Ingunn Gjermundnes, teknisk sjef hos Tevas.

Hun viser til at i Bygg 21-strategidokument «Sammen bygger vi fremtiden» belyses områder hvor bransjen kan hente ut et stort besparingspotensial. For prosjektering og byggekostnader samlet antydes det en besparelse på 20 prosent.

Med dette som bakteppe har Tevas nedfelt i sin strategi at selskapet skal være innovativt, proaktivt og investere i utviklingen av produkter og systemer som reduserer byggetid og byggekostnader.

– Ett resultat av dette er utviklingen av Prepart, en prefabrikkert teknisk modul som inneholder alle de tekniske løsninger som forventes levert i et moderne bygg, forteller Gjermundnes.

Hun understreker at alle installerte komponenter i Prepart kommer fra anerkjente leverandører som Trox Auranor, Glamox og Function Products, og er produkter med en teknologi som ivaretar dagens og morgendagens krav til komfort, energibruk og miljøvennlige materialer.

Produksjonen av modulens rammeverk og himling, sammenstilling av komponenter og klargjøring for forsendelse til kunde gjøres hos Meta AS i Røros. Meta er ledende innenfor utvikling og leveranser av metallhimlinger for det norske markedet.

– De har kompetanse som gjør oss trygg på at sluttproduktet holder den kvaliteten markedet forventer, fastslår Gjermundnes.

I følge informasjon fra Tevas er det lagt stor vekt på at modulen har en design som løfter byggets arkitektoniske inntrykk og som gir arkitekten stor frihet med hensyn til bruk av omkringliggende himlingsalternativer.

– Selskapet Inventas AS har vært en viktig bidragsyter med sin unike kompetanse innenfor industridesign, legger Ingunn Gjermundnes til.

Prepart kan installeres integrert i himling, men også som fritthengende enheter uten øvrig himling. Den er tilpasset for bruk både i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Tevas opplyser at ved installasjon av Prepart er følgende funksjoner inkludert, preinstallert og funksjonstestet:

  • Varmebehovet dekket av et vannbårent varmepanel integrert i enheten.
  • Mengderegulert friskluftstilførsel.
  • Belysning fra LED armaturer integrert i enheten.
  • Sprinklerhode for ivaretagelse av brannsikkerhet.
  • Temperatur- og tilstedeværelsesføler for styring av ventilasjon, lys og varme.
  • Ved behov forberedes enheten for ettermontering av brannmelder.

Ingunn Gjermundnes følger opp og påpeker at brukerne kan enkelt regulere romtemperatur og lysstyrke via trådløst betjeningspanel som leveres sammen med enheten.

– Prepart leveres med standard metallhimling. Dette sikrer at vi oppnår god akustikk og temperaturfordeling, sier hun og legger frem de tekniske beskrivelsene for produktet.

”Ved montasje etableres det et tett ventilasjonskammer som festes mot dekke. Når dekke er i betong, og eksponeres for varm- og/eller underkjølt luft lagres energien i luften i den termiske massen og tilføres bygget ved behov. Denne energilagringen gir bygget en redusert energibruk og tilhørende lavere driftskostnad.”

Videre kan vi lese at Prepart har en vekt på ca. 60 kg og mål (l x b x h) 3000 x 1200 x 200 mm. Modulen kan monteres inn i alle typer systemhimling. Det vil si at man reduserer himlingsleveransen med 3,6 m² pr. installert enhet.

– Prepart monteres ved hjelp av en tilpasset løfteanordning som løfter modulen til rett høyde før den monteres ved 4 stag for innfesting i betongdekke. Dette gjør Prepart til et montasjevennlig produkt i tråd med dagens HMS-krav. Når enheten er montert gjør de tekniske entreprenørene sine anslutninger mot de pre-installerte installasjonene og Prepart er klar for driftssetting, utfyller Ingunn Gjermundnes.

Hun mener at besparelsene ved installasjon av Prepart-moduler kan sammenlignes med de besparelser man oppnår ved bruk av baderomskabiner hvor alle installasjoner er preinstallert og tilkoblinger til installasjonene skjer på utsiden av kabinen.

I produktbeskrivelsen kan vi lese at; ”Prepart er et produkt tilpasset LEEN-produksjon og gir effektiv planlegging, effektiv installasjon og kortere byggetid gjennom:

  • Reduserte prosjekteringskostnader. 
  • En betydelig reduksjon i materialkost og installasjonstid for tekniske fag.
  • Redusert kostnad for himlingsleveranse og montasje.
  • Lavere tidsforbruk for innregulering og driftssettingsfase.”

Tevas driftsetter i disse dager 750 Prepart-moduler for Odfjell Eiendom på Kokstadflaten 35 i Bergen, et moderne kontorbygg på 24.000 m2.

Tevas er en total teknisk entreprenør for det profesjonelle markedet og tar ansvaret for alle tekniske installasjoner inklusiv rådgivning og prosjektering. Tevas utfører jobber i det profesjonelle byggmarkedet.

Tevas tar det tekniske og økonomiske ansvaret for alle grensesnitt mellom de tekniske fagene rør, ventilasjon og elektro. Selskapet ble etablert i 2011, har 11 ansatte og fjorårets omsetning var 102 millioner kroner.

Bilder under viser produktet Prepart – klikk på bildene for stort format på Flickr.