Ventilasjonssjakten på Powerhouse Kjørbo er blitt kalt "verdens vakreste". Denne flotte trappen designet av Snøhetta er byggets høydepunkt. Trappen brukes ikke bare som kommunikasjon men også ventilasjonssjakt. Lamellene på bildet er resirkulert materiale og fungerer som lyddempende elementer. Det sentrale avtrekket er plassert i en felles trapp. Dette gir mindre kanalanlegg og lavere trykkfall. Foto: Powerhouse

Gir åtte gode råd for ventilasjon i næringsbygg

Lavenergiprogrammet:

0

Med god behovsstyring basert på Co2- og temperaturmålinger kan vi spare så mye som 40 kWh/m2 i året på ventilasjon, luftoppvarming og luftkjøling uten at det går ut over inneklima.

1. Vær tidlig ute! De valgene du tar med hensyn til ventilasjon tidlig i prosjektet påvirker både utformingen av bygget, planløsningen og hvor mye energi som går med til ventilasjon når bygget er i drift. 

2. Teknisk rom, hovedføringer horisontalt og vertikalt, plassering og utforming av inntak samt avkast er blant forutsetningene du bør bestemme tidlig i forprosjektet.. Hvis dette skyves ut i tid, vil det få konsekvenser for både kostnader og fremdrift i prosjektet. 

3. Vi ventilerer bygninger med friskluft for å fjerne forurensinger.  På bakgrunn av den samlede forurensingen fra personene i bygget, aktivitetene de utfører og  materialene, beregner vi den mengden frisk luft bygget minimum må få tilført gjennom ventilasjonsanlegget. Dette sikrer at brukerne av lokaler blir fornøyd med luftkvaliteten og og at lukt og forurensning ikke hoper seg opp.

4. Ventilasjonssystemer kan også brukes til å varme opp eller kjøle ned lokaler. Da vil som regel varme- og kjølebehov bestemme nødvendige luftmengder til dette formålet. Det er vanlig at ventilasjonsanlegget bidrar med kjøling, og litt mer uvanlig at det brukes til oppvarming.

5. Å behovsstyre ventilasjon reduserer energibehovet i yrkesbygg på en kostnadseffektiv måte, men vi må sikre at det ikke går ut over inneklimaet. En dårlig løsning her gjør det vanskeligere å innfri kravene i passivhusstandarden og vil øke driftskostnadene for bygget.

6. Ventilasjonsaggregater kan plasseres samlet sentralt, eller fordelt omkring i et bygg (sentralisert vs. desentralisert løsning). Hver løsning har både fordeler og ulemper. Du bør identifisere den rette løsningen for ditt prosjekt tidlig, så ikke prosjektet låses til en uhensiktsmessig løsning.

7. Balansert ventilasjon med omrøring er den mest utbredte løsningen for å ventilere næringsbygg med passivhusstandard. Denne løsningen er kostnadseffektiv, svært energieffektiv og er med på å sikre et godt inneklima.

8. Moderne ventilasjonsanlegg kan være svært komplekse, og mange feil kan oppstå. Vær nøye med sluttkontroll for å sikre at anlegget fungerer som bestilt. Sluttkontroller bør utføres av spesialister.

Kilde: Seksjonsleder for Bygningsfysikk, Inneklima og Energi, Arnkell J. Petersen fra Erichsen og Horgen AS.