1. oktober er friten for å melde på kandidater til Årets norske Leanprosjekt. Illustrasjon: ITBaktuelt.

Årets norske Leanprosjekt søkes til årskonferansen

Frist 1. oktober:

0

Lean Forum Norge minner om at fristen for å søke på Årets norske Leanprosjekt er 1. oktober. Prisen blir delt ut på Leankonferansen 10.-11. november.

Prisen Årets norske Leanprosjekt har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte fram gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin Leanreise. Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets norske Leanvirksomhet.

Prisen Årets norske Leanvirksomhet har som formål å løfte fram virksomheter og representerer ledende praksis innen Lean i Norge for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og bli inspirert av dem. Søknadsfristen for dette gikk ut i juni.

Årets norske Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene til en fagkomitè.

Prisen Årets norske Leanprosjekt har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte fram gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin Leanreise. Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets norske Leanvirksomhet. Mer informasjon om hvordan man søker finnes i menyen til venstre. Søknadsfristen for Årets norske Leanprosjekt er 1. oktober.

Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på Lean Forum Norge sin årskonferanse. Vinneren av Årets norske Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger.

Daniel Jones er keynote speaker på Lean Forum Norges ovennevnte årskonferanse. Han vil snakke om “The History and Models of Lean Transformation”.

Daniel Jones er også medforfatter av bøkene “The Machine that Changed the World” og “Lean Thinking”, som begge var med på å definere Lean og dermed initiere en verdensomspennende bevegelse og en like aktuell trend.

Les mer på hjemmesiden til Lean Forum Norge