Eliaden 2016 aktuell også for eiendomsforvaltere og utbyggere

Store utvidelser:

0

Energi Norge vil samle 1500 – 2500 besøkende fra sine medlemsbedrifter og 20 – 50 utstillere på det nye energiområdet på Eliaden. I tillegg til messeområdet vil det bli en stor 2-dagers konferanse, flere kortere seminarer og presentasjon av de viktigste prosjektene fra en åpen scene.

Norsk Industri – den største landsforeningen i NHO, vil sammen med IFEA og EIF sette opp seminarer, foredrag og andre aktiviteter. Målet er å tiltrekke nye grupper i industrien som både styrker og utvikler Eliaden til en viktig og verdifull møteplass.

Nytt i 2016 er at Rådgivende Ingeniørers Forening vil arrangere seminar og ha stand sammen med flere av sine største medlemsbedrifter. Målet er å få flere av de prosjekterende til å besøke Eliaden.

#smartere – er et prosjekt i regi av NELFO  hvor det fremste av teknologi skal vises både i form av utstilling og fra åpen scene. Målet er blant annet å tiltrekke seg eiendomsforvaltere og utbyggere.

Eliaden 2016 vil fylle ni store og små konferanserom og tre åpne scener i tre dager. Det vil bli arrangert ca 70 seminarer med samlet ca 5000 deltagere.

Eliaden har nær mer enn doblet sine markedsbudsjetter foran 2016. I tillegg er grossistene og flere av de store aktørene i bransjen nå tilbake på Eliaden og engasjerer seg for å trekke flere og riktige besøkende.

Selv om området for el-installasjon og energi utvides til 2 haller kan dette området bli helt fullt i 2016. Allerede nå er 70% av kapasiteten bestilt og det er en risiko for at de sist påmeldte må tilbys plasser på mezzaninen (2. etg).

Eliaden er eid av bransjen selv gjennom stiftelsen Elektroforum og det er veldig gledelig å se at både grossister, leverandører og organisasjoner støtter opp om og satser på Eliaden 2016 som arrangeres i Norges Varemesse i Lillestrøm 31. mai til 2. juni.