Barcode Bjørvika. Foto: Multiconsult.

ITB Brukerforum Oslo – Slik gjør vi det – i Barcode Bjørvika

29. oktober:

0

Arrangørene ønsker igjen å samle viktige aktører i Oslo innenfor eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige aktører, deres rådgivere, prosjektledere og leverandører av tekniske løsninger.

ITB Brukerforum – er møteplassen hvor deltagerne deler kunnskap og kompetanse – møteplassen hvor metoder og virkemidler for hvordan oppnå ”Mer funksjonalitet pr. krone” står i fokus – en uformell møteplass hvor hindringer og barrierer belyses og ryddes av veien – hvor gode metoder og suksesser formidles – hvor vi sammen søker å få det til «Riktig med en gang».

På møtet i ITB Brukerforum i Oslo vil det bli servert frokost – faglige innslag om ITB og erfaringer fra byggeprosjekter og engasjerte diskusjoner

Det starter med frokost klokken åtte. Programmet viudere er Barcode Bjørvika –  erfaringer fra planleggingen, byggingen og fra noe tids drift. Øystein Ylvisåker i Oslo S Utvikling vil snakke litt om prosjektet, Åge Nylehn i Vedal Prosjekt tar for seg integrasjon, testing og ferdigstillelse og Erlend K. Simonsen i DNB Næringseiendom kommer inn på overtakelse, drift og evaluering.

Deretter kommer temaet Prøvedrift og verifikasjon på bordet, veien mot «Riktig med en gang» ved Erik A. Hammer og Arne Eggen.

Møtested er hos DNB Næringseiendom i Dronning Eufemias gate 30, Oslo, 29. oktober kl. 0800 til 1100.

Til slutt er det mulig å delta på kurs i NS 3935 – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse – samme dag og i samme lokaler som ITB Brukerforum. Kursinstruktør er Erik A. Hammer. Det er forbehold om at det blir flere enn 10 deltagere. Kurset er kostnadsplikt og blir fakturert med kr 1.200,- pr deltager – oppgi fakturaadresse

All påmelding til arne.eggen@norskteknologi.no – og merk påmeldingen med «ITB Brukerforum Oslo»