Oras med fokus på HMS og RTB gir resultater

Fornebuporten:

0

– Hent stiller mye strengere HMS krav på byggeplassen en hva man forlanger i offentlige byggeprosjekter. Det setter også krav til våre underleverandører. Oras har et meget godt internkontrollsystem på HMS som forebygger avvik, og er svært velfungerende. Oras HMS ansvarlig på Fornebuporten, Jan Arve Dahl, er veldig dyktig og viser et stort engasjement rundt HMS og RTB (Rent Tørt Bygg), sier Valøy.

Fornebuporten består av to identiske kontorbygg på tilsammen ca. 80.000 kvm  Kontraktsummen på 2,15 milliarder kroner er Norges største enkeltstående byggekontrakt noensinne. Hent er totalentreprenør.

Saken fortsetter under bildet:

Christian Valøy, Hent 

Valøy understreker at i løpet av byggeperioden på to og et halvt år, og 1.2 millioner arbeidstimer totalt, har det vært null fraværsskader.

– Oras utfordrer oss og har stor påvirkningskraft på byggeplassen. De går i bresjen når det gjelder HMS og RTB, langt utover det som er vanlige rutiner. Noen eksempler på det er ekstrem renhetsgrad, et meget godt oppfølgingssystem på varme arbeider osv. Så det er en meget velfortjent pris, og den henger høyt i vårt system. Den deles heller ikke ut hver måned, påpeker Valøy. 

Det var et stolt team fra Oras som mottok denne anerkjennelsen onsdag i forrige uke, og det var Valøy selv som overleverte en flott kake og et tilhørende diplom.

– Dette viser at både Oras og Hent setter arbeidet med HMS og kvalitet svært høyt på dagsorden, sier HMS /RTB ansvarlig for Fornebuporten i Oras, Jan Arve Dahl. 

Kontraktens omfang er i underkant av 260 millioner kroner inkl. mva. for Oras.

Fin kake vanket det også.