Schneider Electric vil utvikle smartteknologiens muligheter

Life is On:

0

– Økende urbanisering, digitalisering og industrialisering over hele verden gir nye utfordringer og nye muligheter. Strategien til Schneider Electric er å fokusere på operasjonell intelligens, som er selskapets tilnærming til «Internet of Things, IoT». Målet er å bruke energien mer effektivt, forbedre prosessautomatisering i industrien, bygg og eiendomsdrift, samt bidra til bedre beslutninger i næringslivet og i samfunnet generelt, forteller Karoline Aasgaard, Marketing Communication Manager i Schneider Electric Norge. 

Hun sier at denne nye strategien, Life is On, har som mål å vise hvordan Schneider Electric støtter sine kunder rundt om i verden for at de skal nyttiggjøre seg selskapets ekspertise innen operasjonell teknologi (OT). Løsningen er å koble sammen operasjonell teknologi (OT) og informasjonsteknologi (IT).

– Denne tilnærmingen, som for Schneider Electric består i å bygge operasjonell intelligens, baserer seg på effektiviseringssløsninger for automatisering og prosessstyring, avanserte styresystemer og forebyggende vedlikehold. Dette vil føre til bedre servicehåndtering, dataanalyse og –tolkning, som danner grunnlaget for bedre beslutninger så vel hjemme som i fabrikker, datasentre, bygg og byer, sier Aasgaard.

For å fremme IoT-løsninger og deres anvendelse, har Schneider Electric inngått et langsiktig og tett samarbeid med forskningskonsortiet Hong Kong University of Science and Technology – Massachusetts Institute of Technology (HKUST-MIT) Research Alliance Consortium.

Selskapet har også blitt valgt til å være med i styret til Industrial Internet Consortium (IIC) ved siden av ledende aktører som AT&T, Cisco, General Electric, IBM og Intel. Målet er å utvikle anbefalinger om industrispesifikasjoner og utvikle rammeverk som fremmer bruken av industriell IoT (IIoT).

– Gjennom partnerskapsavtaler som de med Industrial Internet Consortium og HKUST-MIT, sikter Schneider Electric på å utvikle nye teknologier og tjenester som vil føre til smarte løsninger for effektivitet og nettilkobling samt hjelpe kundene takle fremtidens utfordringer, sier Karoline Aasgaard.

Nyheten finnes i en mer detaljert engelsk pressemelding som kan hentes her.