Avansert prosessanlegg i passivhus for aktiv hockey

Nye Jordal Amfi:

0

Høsten 2018 kan Vålerenga og landslaget ta sine første skøyteskjær på ny is. Hele Jordal idrettspark skal bygges om, og Rambølls planavdeling har bistått Oslo kommune – Kultur- og idrettsbygg – med reguleringsplanen. Første prosjekt i planen er å bygge ny Jordal Amfi.

– Vi er i gang med forprosjektet, sier Magnus Haugland, og forteller at Rambøll leverer rådgivning på alle tekniske fag, i tillegg til prosjekteringsledelse og en ITB-ansvarlig. Arkitekttjenestene står Hille Melbye arkitekter for, mens Bjørbekk & Lindheim er engasjert som landskapsarkitekter.

Sparer miljøet
– Vi har fått prosjektet via en rammeavtale med Oslo kommune, og da er arkitektene og landskapsarkitektene en del av «pakken», smiler Magnus Haugland, men understreker at de har et meget godt samarbeid. Videre har Rambøll-ingeniørene samarbeidet med Thermoconsult og NTNUs senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) om det tekniske prosessanlegget for kjøling, varme, ventilasjon og avfukting.

– Det tekniske anlegget vil bli verdensledende med hensyn til lavt energiforbruk.

Jordal Amfi er Oslos hovedarena for ishockey, og har tidligere vært landslags- og VM-arena. Og OL-arena. Den ble nemlig bygd som hockeybane i 1951 til OL i Oslo i 1952. På 70-tallet fikk banen tak og ble en hall. Siden har lite skjedd med hallen.

Sosial arena
– Den gamle hallen har store mangler både med hensyn til inneklima, universell utforming og publikumssikkerhet, og er moden for riving. Den tas ned i januar 2017. Nybygget skal stå klart halvannet år senere.

Magnus Haugland forteller at den nye hallen får gode publikumsfasiliteter, med sportsbarer, vip-losjer og en kafé i forbindelse med parken som skal opparbeides utenfor. En bekk, som nå ligger i rør, skal opp i dagen og bidra til å ta unna regnvannet. Overskuddsvannet fra det grønne taket vil sildre ned i bekken.

Lenke til prosjektinformasjon om Jordal Amfi

Kilde: Rambøll