Grønn Byggallianse oppfordrer medlemmene til å fange energityver

Millioner å spare:

0

Etter at kveldsmørket har senket seg, fra klokken 22 til 24, oppfordrer Grønn Byggallianse til å gå manngard i yrkesbygg over hele landet.

Et eksempel på energityv er nattestengt parkeringsanlegg nær Oslo hvor belysning også i denne tiden står i dagmodus. Sparepotensialet er 63 200 kWh per år, tilsvarende kroner 37.900.-.

Et annet eksempel er et kontorbygg nær Stavanger. Her står alt lys på om natten i fire trapperom. Utbytte for byggeier ved å slå av detter er sparte 27 300 kWh per år, tilsvarende 16.380 kroner.

Et tredje eksempel fra Grønn Byggallianse er en klesforretning i kjøpesenter nær Tromsø. Forretningen bruker utstillingslys om natten. Ved å slå av dette kan de spare 11 700 kWh per år , noe som kan gi 7.020 kroner i besparelse.

Fang Energityven er et enkelt, påpeker Grønn Byggallianse, men virkningsfullt tiltak som frembringer bevissthet og resultater. Som oftest kan enkle grep, som ikke krever kostbare investeringer, gi gode resultater – både for miljøet og for bunnlinja.

Fang Energityven  involverer og engasjerer driftspersonellet som har den daglige omsorgen for byggene, slik at de får økt kunnskap og motivasjon  til å drifte sine bygg på en miljømessig og økonomisk god måte.

Grønn Byggallianse vil i år være enda mer offensive enn i fjor. Organisasjonen ønsker å få med flere av sine medlemmer og enda flere bygg. Medlemmer kan gjerne melde på hele porteføljen, oppgir Byggalliansen.

Hvis det er mulig ønsker de også å ta med leverandører av de tekniske styringssystemene på de ulike byggene, slik at det kan avdekkes feil og mangler på SD-anlegg, VAV og andre tekniske installasjoner.

Erfaringene fra fjorårets kampanje viser at man kan oppnå stor gevinst ved å bli med på Fang Energityven.

Rundt 90 bygg var meldt på til fjorårets Fang Energityven. Det ble avdekket 216 tiltak som krevde liten eller ingen investering for å utbedres. Omlag 60 prosent av besparelsene lå hos leietaker og de resterende på felleskostnadene. De fleste tiltakene gjaldt bedre styring av lys- og ventilasjonsanleggene. Gjennomsnittlig energireduksjon som kunne oppnås viste seg å være 5,7 kWh/m2.

Om man gjennomførte tiltakene på alle medlemmers bygg ville dette utgjøre et energireduksjonspotensiale på 1,79 GWh. Med en energipris på 90 øre/kWh (inkl. mva.) er dette en kostnadsreduksjon på 1 611 000 kroner.

Mer informasjon og påmelding: kontakt erik.hammer@byggalliansen.no