Vel gjennomført branntest med integrerte tekniske installasjoner

Børsa skole:

0

Heimdal forteller ITBaktuelt at han kom inn som ITB-ansvarlig på et litt sent tidspunkt. Men gir honnør til byggherren som frem til han gikk på oppgaven, hadde god orden på både fremdrift og installasjoner som skulle gjøres. Allikevel fremholder han at ved et hvert moderne byggeprosjekt bør en ITB-ansvarlig være med fra starten av.

-Bygg i dag er langt mer komplisert enn for bare 10 år siden, og dette må dagens og morgendagens byggherrer ta innover seg, sier han.

ITBaktuelt skrev i går om Børsa skole og flerbrukshall, samspill mellom tekniske anlegg og ITB-ansvarlig ved avansert skolebygg.

Men tilbake til gårsdagens test i Skaun. Kommunen har bygget en helt moderne skole som har involvert ekstremt mange ulike fagfolk. Det er installert alt fra en haug med ledninger, heis, lys, sprinkler, ventilasjon, dører, automatisk solskjerming, kjøle- varmeanlegg og innbruddsalarm. Et komplekst samspill av teknikk og teknologi som skal fungere sammen. Ikke minst om det skulle oppstå en krisesituasjon, for eksempel brann. Det er snakk om en barneskole.

-Vi har kjørt flere tester i to uker allerede, men gårsdagens showtest var dagen kommunen overtar prøvedriften, og at det ble markert at alle tekniske systemer fungerer sammen.

-Det var viktig for oss å markere dette, og å kunne overlevere Børsa skole og flerbrukshallen med god samvittighet, sier Heimdal.

Oppvisningen og testen besto i at man lagde scenarier med røykutvikling.

-Vi brukte små ampuller som utviklet ufattelig mye røyk. Dette satte systemene på en  kraftig prøve, forteller Heimdal. Fra ampullene ble antent til brannalarmen ble utløst gikk det kun to minutter, noe Heimdal er godt fornøyd med.

Kenneth Heimdal har bygget datasentre og avanserte systemer ”hele livet” som han sier. Men aldri brukt tittelen ITB-ansvarlig, en tittel han mener er relativt ny, mens rollen har vært der i mange år.

Han forteller at HR Prosjekt har godt styringsverktøy for å kunne utføre ITB-rollen, verktøy han mener flere byggherrer bør utnytte når de skal i gang med et nytt prosjekt.

Heimdal påpeker at prosjektet Børsa skole skal bli tema under et møte i ITB Brukerforum i Trondheim i nær fremtid. Der vil han gå nærmere inn på løsningene og jobben som er gjort ved skolen.

Bildene under viser røyktesten i flerbrukshallen. Kenneth Heimdal i hvit skjorte. Klikk på bildene for stort format.