Aldri har det vært viktigere å velge rett infrastruktur

Datasenterstrategi:

0

– Mange bedrifter sitter med rigide og utdaterte datasenterløsninger. Alle større virksomheter bør nå se over sin datasenterstrategi og sikre at den er tilpasset dagens og fremtidens muligheter, sier Arild Bjørkedal i Schneider Electric.

De nordiske landene har i løpet av kort tid etablert seg som viktige og prefererte lokasjoner for store datasenterinvesteringer. Apple, Google og Facebook er blant selskapene som nå lagrer data ett eller flere steder i Norden. Klima, egnede fasiliteter og en god IT infrastruktur er blant grunnene til at mange ser til Norden.

– Norden har på imponerende kort tid etablert seg som et av de områdene i verden som ansees som mest egnet til denne typen datasentre. At vi kan tilby effektive og miljøvennlige løsninger er noe mange har merket seg. I tillegg til de sentrene som er etablerte, er det mange på tegnebrettet, sier Bjørkedal.

Det er flere utviklingstrekk som alle drar i retning av store datasentre. Veksten i smarttelefoner, miljøhensyn, datasikkerhet og eksplosjonen i bruk av sosiale medier er noen av disse. Utviklingen av standardiserte moduler og andre tekniske innovasjoner gjør at nye datasentre relativt raskt kan etableres.

– Det er i bunn og grunn «The Internet of Things» som er den store driveren bak denne utviklingen, og vi har bare så vidt sett begynnelsen. Den digitale trafikken vokser for øyeblikket med hele 23 prosent per år. Dette skaper helt nye behov for å skalere den digitale infrastrukturen, sier Bjørkedal.

Det er tre grunner til at det er utfordrende å lage en robust datasenterstrategi. Teknologien utvikler seg i rekordfart, den operasjonelle kompleksiteten øker og forretningsbehovene til bedriftene endres hyppig. Dette setter nye krav til de datasenterløsningene man velger.

– Datasenterstrategien må ha som mål å skape en løsning som er ultra-smidig, skalerbar og som responderer på endring. Hvis ikke risikerer man å lage en infrastruktur som i praksis er utdatert på åpningsdagen. Det er utfordrende, men åpner også for å kunne skape nye konkurransefortrinn i et stadig tøffere marked, sier Arild Bjørkedal i Schneider Electric.

Schneider Electric vil holde et innlegg på konferansen Datacloud Nordic i Oslo 15. oktober.