Backe-trening for bedre byggeprosjekter

Lean halverte byggetiden:

0

Kursing i Lean ga en halvering av byggetid, 50 prosent færre HMS-avvik og 85 prosent færre kvalitetsavvik. Nå starter BackeGruppen en intensiv satsning for å forbedre byggeprosessen.

LEAN var temaet for internarrangementet Backe-konferansens tredje år. Målet var å sette startskuddet for en storstilt satsning i alle de 12 entreprenørselskapene i BackeGruppen.

– Mange av oss kan ha tendenser til å være litt for ivrige etter å komme i gang når vi starter et prosjekt. Internt kaller vi det støpesjuken. Ved hjelp av kursing i Lean skulle vi støpesjuken til livs, fortsetter den tekniske direktøren.

Under arrangementet ble de ansatte delt opp i team etter selskap, og skulle konkurrere om å bli først ferdig med å bygge en båt.

– Konkurransen ble kjørt i to runder; en uten Lean, og en med Lean. Første gang var det nærmest som om man startet et vanlig prosjekt. Teamene fordelte roller i prosjektet, og så bygde de båten. Noen satte rett i gang, mens andre brukte mye tid på å planlegge. Alle fikk det til, men resultatene varierte, forklarer han.

Teamene ble målt på økonomi, HMS og kvalitet. Dårlig score på de ulike målingene ble omgjort til straffetid som igjen ble gjort om til kostnader.

– I første runden presterte alle team dårlig på økonomi, og alle hadde noen avvik på HMS. Det ble dyrt for dem, fortsetter Randen.

LEAN halverte byggetiden

Dagen etter fikk deltakerne en enkel innføring i Lean, både prinsipper og verktøy.

– Etter gjennomgangen brukte de klart mer tid på planlegging og mindre på selve produksjonen. Byggetiden ble nesten halvert og vi hadde 50 prosent færre HMS-avvik og 85 posent færre kvalitetsavvik. Det var helt utrolig å se forskjellen mellom de to dagene. Jeg tror de alle fikk en aha-opplevelse, sier Randen.

Og aha-opplevelsen var så stor at selv spillarrangørene Lean Communications ble inspirert.

– 26. og 27. august var vi med å arrangere et lean-spill for Backe-entreprenørene. Vi fikk svært god score fra deltagerne på spillet, så det er tydelig at dette var morsomt, lærerikt og en god øvelse for teambuilding. Dette er et godt og realistisk eksempel på hvordan Lean fungerer, og etter et så vellykket arrangement er vi veldig interessert i å gjøre dette flere ganger, forteller Bjørn Ungersness, daglig leder i Lean Communications AS.

Sjefen selv bekrefter at det var et vellykket arrangement.

– Selv om dette var et spill er det ganske sammenliknbart med et ordentlig byggeprosjekt. Målet er nå å ta det videre i det virkelige liv, og sette inn giret i kampen mot støpesjuken, Dette vil bidra til bedre prosjekter, tryggere arbeidsplasser og ikke minst større verdi for både kunden og oss, avslutter Sven Christian Ulvatne, leder for entreprenørselskapene i BackeGruppen.