Ønsker å ta etisk ansvar i byggebransjen

Luker vekk useriøse:

0

‒ Siden juni i fjor har vi vært i dialog med Initiativ for IEH. Så dette har tatt tid. Det har vært en prosess preget av sunn skepsis og gode diskusjoner internt i konsernet, og med IEH. Vi ønsket å sikre at vi har nok ressurser internt til å gjennomføre arbeidet før vi ble medlem. Vi aner ikke helt hva som må til, men nå er vi komfortable med avgjørelsen og er klare til å ta fatt, sier Morten Knutsen.

Han er konserninnkjøpssjef i Kruse Smith og holder hus på Foruskontoret i Stavanger. Knutsen skal ha hovedansvaret for arbeidet med etisk handel, men er opptatt av å delegere oppgaver internt etter behov. Kruse Smith, som ble etablert i Kristiansand i 1935, er landets 6. største konsern i sitt slag med rundt 900 ansatte fordelt på 10 kontorer rundt om i landet.

‒ Hvorfor ønsket dere å bli medlem i IEH?

‒ Som medlem viser vi et engasjement og et samfunnsansvar utover det som er forventet i dag i vår bransje. Daglig kjøper vi inn varer, men vi vet ikke hvor de kommer fra. Vi ønsker å vite hvor varene lages og skaffe oss kontroll som kan etterprøves og dokumenteres.

Han mener at Kruse Smith, som en av de største på markedet, har et ansvar for å dra lasset når det gjelder etisk handel.

‒ Vi ønsker å ta ansvaret i bransjen og heve bevisstgjøringen rundt dette. Men å styrke omdømmet er selvsagt også viktig for oss.

Medlemskapet er godt forankret internt i ledelsen, og passer godt sammen med våre visjoner, verdier og strategier.

‒ Hva ser dere på som den største fordelen?

‒ Vi håper at IEH kan hjelpe oss med kartlegging av varene og skaffe oss kontroll som kan måles, etterprøves og dokumenteres. Etisk handel må inn i våre allerede eksisterende avtaler, gjøre dem mer omfattende til å gjelde både miljømessige- og sosiale forhold. Vi ønsker å sikre både oss selv og at våre underleverandører har kontroll på sin verdikjede og hvilke forhold varene er produsert under.

‒ Hvordan vil kundene deres kunne merke at dere nå er medlem?

‒ Etter hvert vil kundene kunne be oss om dokumentasjon som vil vise at for eksempel granitten vi bruker ikke er produsert under kritikkverdige forhold i strid med ILOs kjernekonvensjoner. I dag må vi dokumentere miljøavtrykket i byggene vi setter opp. På samme måten bør vi kunne dokumentere arbeidsforholdene varene er produsert under, og hvordan vi jobber med forbedringer av disse. Vi har systematikk på miljøutfordringene i dag som kanskje kan anvendes og vurderes inn i arbeidet med etisk handel.

‒ Har dere merket en holdningsendring blant deres kundegrupper når det gjelder dokumentasjon av en mer etisk handel?

‒ Ja helt klart, særlig fra de mer seriøse byggherrene, som for eksempel Statsbygg. Der etterspørres dette i stadig større grad. Men blant boligkjøpere generelt merker vi ingen endring, enn så lenge.

Morten Knutsen påpeker at de også har en klar forventning om at det offentlige, særlig de som er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH), er pådrivere på feltet, og er med på å heve standarden ved å stille etiske krav.

‒ Hvilke utfordringer har dere, som entreprenører, erfart når det gjelder produksjon av byggevarer i deres leverandørkjede?
­

‒ Vi har avdekket noen brudd selv, og har generelt større påtrykk fra utenlandske leverandører som mangler oversikt over hvor varen er produsert. Derfor har vi sagt nei takk til flere tilbud. Prisene er gjerne for gode til å være sanne. Det er gjerne en indikasjon på at produksjonsforholdene ikke er greie. Vi ønsker å korte ned på vår leverandørkjede. Da sparer vi både pris, men vi får også en bedre oversikt.

Kruse Smith har egne rutiner for å luke vekk useriøse leverandører der de mangler kontroll. Men Knutsen mener at de har tatt for lett på det norske markedet fram til nå, i forhold til hvor varen produseres.

‒ Bransjen har nok generelt større tillit til en norsk leverandør enn henvendelser utenfra.

Daglig leder i IEH, Per Nitter Bondevik, roser Kruse Smith for å si tydelig fra om at sunn og bærekraftig forretningsdrift også inkluderer anstendige forhold i produksjonen av de varene som brukes.

‒ Vi vet at såkalt industriell handel, det vil si som ikke går til forbrukerne, er langt større enn forbrukerimporten. Men den får veldig lite oppmerksomhet fra media og andre vaktbikkjer knyttet til produksjonsforhold. Samtidig vet vi at det er minst like mange utfordringer når det gjelder menneskerettigheter og miljø i disse leverandørkjedene.

IEH ser fram til å jobbe tett med Kruse Smith og andre sentrale aktører, som Statsbygg og Jernbaneverket, mot felles mål om at integrering av etisk handel blir en norm og en forutsetning også blant leverandørene.

Styreleder i Kruse Smith, Sissel Leire, er både glad og stolt over samarbeidet med IEH.

‒ Samarbeidet med IEH bidrar til å øke vår kompetanse innen bærekraftig forretningsdrift knyttet til våre leverandører. Vi ønsker å stille tydeligere krav både til miljømessige og sosiale forhold, og derfor er ny kompetanse og gode rutiner avgjørende. I tillegg ønsker vi å bidra til et styrket omdømme med fokus på samfunnsansvar, både for oss som konsern og bransjen for øvrig. Jeg er både glad og stolt over at vi har innledet et samarbeid med IEH, sier Sissel Leire, styreleder i Kruse Smith Entreprenør.