Boliger med alt-i-ett-løsning

Bergen:

0

Et alternativ til ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner i boliger, er å høste varmen i brukt inneluft med avtrekksvarmepumpe. Energien overføres til et vannbårent system som kan forsyne radiatorer, gulvvarme og varmtvannsberedere.

– Avtrekksvarmepumper fra NIBE er spesielt utviklet for å oppfylle energikravene i teknisk forskrift, understreker Arnesen, salgssjef ventilasjonsvarmepumper hos ABK AS i en pressemelding. 

Løsningen med avtrekksvarmepumper tilfører friskluft direkte via ventiler på veggene. Det betyr at lange tilluftskanaler blir overflødige. I et sentralt avtrekk sitter en luft til vann-varmepumpe som gjenvinner varmen i lufta. Den kan sende ut luft helt ned til – 15 °C, og dette gir mye større energigevinst enn vanlige gjenvinnere i ventilasjonsanlegg.

– Varmepumpene jobber med konstante temperaturer. Det betyr både robust og effektiv drift, poengterer Arnesen.

Selvaag Bolig har valgt en løsning med avtrekksvarmepumper for leilighetsprosjektet Nyhavn Brygge i Bergen. Der leverer pumpene varme til radiatorer og varmt tappevann.

– Avtrekksvarmepumper har god økonomi både i forhold til investering og drift, og miljøprofilen er bra, sier prosjektsjef Geir Håvard Liengen i Selvaag Bolig. Han legger til at det er en løsning i tråd med Selvaags filosofi om å tilby boliger med gode løsninger til riktig pris.

Nyhavn Brygge består av moduler. Der monteres blant annet radiatorer, luftinntak på veggene og avtrekkskanaler.

– Det er et lite filter på hvert luftinntak, og en liten støydemper. Selve inntaket sitter bak radiatorer, noe som er en gammel og velprøvd Selvaag-løsning. Dette hindrer kald trekk, poengterer Arnesen. Luften trekkes ut fra leilighetene med sentralt avtrekk, og varmen gjenvinnes med avtrekksvarmepumper plassert i boder.

Selvaag Bolig har allerede erfaring med avtrekksvarmepumper fra et prosjekt i Lier og et i Oslo, med eneboliger og rekkehus. 

– I Bergen tar vi det et hakk videre ved at to til tre leiligheter deler en avtrekksvarmepumpe, forklarer Liengen. Pumpene er utstyrt med energimåler for å dele kostnader. Hver leilighet har i tillegg en liten varmtvannsbereder som får 50-55 °C vann fra avtrekksvarmepumpene.

– Disse berederne gir oss en tryggere driftssituasjon i tilfelle noe skjer med varmepumpen, poengterer Liengen.

Avtrekksvarmepumpene fra svenske NIBE har kapasitet på inntil 6 kW. En nær samarbeidspartner av ABK, Kåre Neteland AS, monterer dem direkte på byggeplassen i Bergen.

– Modulprodusenten har montert rørføringer, radiatorer og annet etter anvisning fra vår lokale leverandør, som tar over ansvaret for løsningen. Ut fra våre erfaringer mener vi det er riktig å ha en lokal leverandør som totalansvarlig. Vi ser også for oss at denne rørleggerbedriften kan tilby driftsavtaler til kundene i ettertid, sier Liengen.

En viktig erfaring Selvaag Bolig har gjort, er at avtrekksvarmepumper krever mer av brukerne. Som med annen teknikk i moderne boliger må brukerne lære riktig bruk.  

– Det er ikke vanskelig, men du må være villig til å sette deg inn i dette. De som gjør det, oppnår lav energibruk. Men de som ikke har interesse for å lære seg dette, kan få problemer med stabiliteten, og høyere energibruk, understreker Liengen. Selvaag Bolig jobber nå med gode rutiner for igangkjøring og opplæring av kundene. Liengen understreker at disse utfordringene ikke handler om selve konseptet med avtrekksvarmepumper.

– Vi har absolutt tro på produktet og løsningen, fastslår han.

Bildet under; eksteriør fra Nyhavn Brygge i Bergen: