NGBC med høy aktivitet på sin stand

Bygg Reis Deg:

0

I løpet av messedagene fra 14. til 17.  oktober kommer NGBC også til å arrangere flere kræsjkurs i BREEAM-NOR. Dette tilbudet er åpent for alle som ønsker å lære litt mer om miljøklassifiseringsverktøyet.

Standen vår på Bygg Reis Deg er designet slik at det er mulig å holde små presentasjoner. NGBC inviterer sine medlemmer til å komme og holde korte innlegg om teknologi eller løsninger som tilfredsstiller kriterier i BREEAM-NOR-manualen.

I samarbeid med COWI, går NGBC konkret til verks om hvordan en bærekraftig by egentlig er og hvordan det er mulig å gjennomføre bærekraftig byutvikling i praksis. Seminaret arrangeres torsdag, 15. oktober, kl. 14:15 til 15:30 i Hall E, Sal 5. Foredragsholdere er Katrine Strøm fra Cowi, Oddrun Helen Hagen fra Sweco/NGBC samt Rory Bergin fra HTA Arcitects i London.

Samme dag fra kl 12:30 til 14.00 arrangerer også Bygg Reis Deg en konferanse om By- og regionutvikling under tittelen:  Offensiv planlegging – offentlige visjoner – private initiativ. På konferansen vil det blant annet bli innlegg av Erling Dokk Holm fra Norges Markedshøyskole, Rory Bergin fra HTA Architects  i London og Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen.

Mer informasjon på hjemmesiden til NGBC