Vil bedre BREEAM-sertifiseringen

Norconsult har utarbeidet et forslag og en rapport til en ny preakseptert løsning for luftinntak og utkast på bygg. Kravene i Breeam sikrer ikke at brukt luft ikke suges tilbake inn i bygget. Selskapet håper løsningen bidrar til forbedret BREEAM-miljøsertifisering for innendørs luftkvalitet og bygningsventilasjon.

0

Rapporten, som nå er sendt til Norwegian Green Building Council (NGBC), foreslår en ny, preakseptert løsning i tillegg til BREEAM NOR’s «10-meter regel» om plassering av luftinntak og luftavkast (der brukt ventilasjonsluft slippes ut). Løsningen vil gi høyere innendørs luftkvalitet sammenlignet med dagens krav.

Les også:- Kan risikere å få dårligere inneklima med Breeam krav

– Vi ser frem til at resultatene våre skal vurderes – og håper at arbeidet vil gjøre det mulig å endre den svært omdiskuterte 10-meter regelen, forteller Bård Venås fra seksjon for Sikkerhet og analyse i Norconsult,  i en pressemelding. Han har ledet arbeidet, som er et samarbeid mellom gruppen han leder, «CFD og strømningsteknikk» og seksjonene Teknisk Drift/Byggautomatisering og Bygningsfysikk. Norsk VVS Stiftelse for forskning har støttet arbeidet.

BREEAM-sertifisering er primært rettet mot næringsbygg med utslipp av «vanlig» ventilasjonsluft og det er for slike bygg reglene er aktuelle. For mer spesielle utslipp, f.eks. fra kjøkken, laboratorier eller industri, må det fortsatt gjøres separate analyser.

Pre-akseptert løsning
Norconsults forslag er at det etableres en ny preakseptert løsning for jetavkast; utløp fra ventilasjonsanlegg som «blåser» oppover fra tak. Løsningen har enkle designkrav, samt minimumsgrense for hastighet ut fra avkastet. Vi viser at denne løsningen typisk fører til at 10 ganger mindre av luften som slippes ut fra anlegget trekkes inn igjen, enn et typisk design som tilfredsstiller dagens BREEAM Hea 8 krav – og at et slikt jetavkast sannsynligvis alltid gir mindre enn 1 % kortslutning på årsbasis (uavhengig av bygningens form, vindforhold på stedet osv.).

Hyggelig svar fra NGBC
-Så langt har vi fått hyggelig svar fra NGBC, med takk for innsatsen, og bekreftelse på at de skal gå inn i dokumentasjonen sammen med Building Research Establishment (BRE) i England. Første utkast til revisjon av den norske manualen er allerede sendt ut på høring, så forslaget vårt kommer mest sannsynlig med i neste versjon, forteller Venås.

Innemiljødagene 2015
På «Innemiljødagene 2015», i regi av vvs-foreningen, og som går av stabelen 27. oktober hos Norconsult i Sandvika, blir det foredrag med blant annet BREEAM som tema.