Wago satser for fullt på bygningsautomasjon

Pluggbart:

0

-Bygningsautomasjon er satsingsområde hos Wago, og vi støtter oss helt og fullt ut på standarden NS 15232 som har innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon på energiutnyttelsen i bygninger.  Denne er godt avstemt med det som skjer innen EU, slik at de komponentene som kommer fra fabrikken i Tyskland gjør det enklere å oppfylle denne norske standarden, sier Gunnar Svarttjernet, produktsjef Automasjon hos Wago.

Han forteller at også moderselskapet i Tyskland satser stort på bygningsautomasjon nå.

-Tyskerne er flinke til å implementere løsninger for de standarder som etter hvert kommer, selv om disse ikke er pålagt, men kun en norm, sier han.

De tette båndene til Tyskland betyr blant annet at Wago i Norge drar store fordeler av å få opplæring fra Tyskland. Det arrangeres samlinger flere ganger i året, og her blir bygningsautomasjon stadig mer sentralt.

Svarttjernet påpeker at Wago er komponentleverandør. Selskapet gjør ikke prosjekter. Alle forespørsler går videre til partnere.

-Våre løsninger er basert på PLS, sier han, og legger til at den som skal designe en løsning må kunne PLS, men til gjengjeld får kundene åpne og fleksible løsninger.

Wago har hatt stor suksess med det pluggbare kablingssystemet Winsta.

-Vi har våre fagfolk som får tegninger fra installatører. Disse får en løsning tilbake med sonebokser og pluggbar kabling for både energi og bussløsninger.

Gunnar Svarttjernet peker på at Wago har tre bein å stå på: Koblingsmateriell, pluggbare kablingssystemer og komponenter til automasjon.

-Det vi leverer er produkter som er forberedt for pluggbar kabling. I Norge er det dyrt å kable manuelt på byggeplassen. Mange er redd for at ferdigkablede løsninger vil bli mye dyrere, men det koster ikke så mye mer i innkjøp. Til gjengjeld sparer man mye tid under selve monteringen og på feilfrie installasjoner.

Han viser til at kablingssystemer ofte legges over himlinger. Dette betyr blant annet mye mindre lyd på grunn av mindre boring, noe som er viktig ved rehabilitering, og mindre belastningsskader for de som må jobbe med armene over hodet.

Nylig fikk Wago en fornyet Dali-konfigurator. Den nye versjonen av Dali-konfiguratoren er basert på å arbeide effektivt og med forbedrede funksjoner.

-Dali-konfiguratoren er et softwareverktøy. Denne nye versjonen presenterer flere designendringer og nye funksjoner for intuitiv konfigurering av enkeltstående enheter, lysgrupper eller lysscener, forteller Svarttjernet.

Softwaren har ifølge Svarttjernet fått et nytt grafisk interface med ny og forbedret layout i tre kolonner. Her vises prosjektet i en tre-struktur sammen med kolonner for lysgrupper og lysscener. Innenfor disse kolonnene kan man enkelt lage lysgrupper og lysscener ved hjelp av drag-and-drop.

Et annet produkt som leveres til bygningsinstallasjoner er Wagos koblingsklemmeserie 221 for flere typer ledninger.

-Med dette tilbyr vi nå montører raskere, enklere, mer pålitelig og sikrere installasjon, sier Svarttjernet.

-Sammenlignet med sin utprøvde og velkjente forgjenger serie 222, krever denne nye klemmen 40 prosent mindre plass på grunn av sine små dimensjoner. Dette gjør koblinger mulige selv i de minste og trangeste monteringsplasser, forteller han.

Gunnar Svarttjernet er opptatt av at kompetansen som Wago har og som også blir overført fra Tyskland, skal komme partnere til gode. De skal ha full støtte i hvordan komponentene brukes.

-Som sagt, vi skal ikke ut med prosjekter, men kun ha produkter og ha all kunnskap som etterspørres på disse, avslutter Gunnar Svarttjernet hos Wago.

Eksempel på Dali-konfigurasjon: