BNL tar opp temaet kalkyle i planarbeid

Frokostmøte med kaffe:

0

Prosjektet legger også frem et notat om kvalifikasjoner for planforetak som søker sentral godkjenning. Dette er et diskusjonsunderlag i forbindelse med det nye godkjenningsområdet for planforetak som er varslet i høringen om forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven.

Møtet holdes i Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, tirsdag 27.10 kl. 08 -til 10.  Adangstegn må hentes i resepsjonen. Det serveres en enkel frokost.

PROGRAM:

1. Velkommen og litt om rapporten fra Bolig og Infrastrukturprosjektet ved Arne Skjelle, BNL.

2. Modell for kalkyle av boligblokk i tidlig planfase

– Hvorfor ble modellen laget: Morten Meyer, Boligprodusentenes Forening

– Nærmere orientering om modellen ved Ann Helen Ek, Holte Consulting AS

3. Kvalifikasjoner for planforetak Det er foreslått at planforetak skal kunne få Sentral godkjenning ved etablering av et nytt godkjenningsområde. Presentasjon av forslag til kvalifikasjonsgrunnlag ved Morten Meyer, Boligprodusentenes Forening.

Diskusjon til slutt.

Mer informasjon og påmelding hos BNL

Les også på VVSforum.no – Rapporten “Enkelt å være seriøs” i fornyet utgave.