Fjernvarmekalkulator viser energimiksen i fjernvarmenett

Detaljsjekk:

0

– Fram til nå har det ikke alltid vært like lett å finne ut den lokale energimiksen til de enkelte fjernvarmeselskapene i Norge. Det har vi nå gjort noe med, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme, til nettstedet Energinorge.no.

Norsk Fjernvarme skriver på sin hjemmeside at alle fjernvarmeselskap rapporterer i detalj om sin virksomhet til Statistisk Sentralbyrå (SSB) hvert år. Denne rapporteringen er grunnlaget for SSBs fjernvarmestatistikk. En av tabellene som inngår i SSB-statistikken er Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på varmesentraler. Denne tabellen sier noe om hvor energien som distribueres som fjernvarme kommer fra. Det er de samme tallene som ligger til grunn for fjernkontrollen.no, altså hvor mye energi som blir levert fra varmesentralene inn i fjernvarmenettet.

Men i motsetning til SSB, som bare får lov til å vise fram nasjonale tall, viser fjernkontrollen.no hva slags energikilder som brukes lokalt. Som du vil se når du klikker deg rundt her, er det stor variasjon i hva som brukes! 

Totalen på tallene her tilsvarer årstallene til SSB i tabellen Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på varmesentraler. Men i motsetning til SSB, bryter vi ned hovedkategoriene i underkategorier, noe som for eksempel vil vise hva slags typer bioenergi som brukes.

I sin oversikt skiller SSB mellom spillvarme fra avfall og industri i hovedkategoriene, mens vi har slått disse sammen til kategorien Gjenvunnet varme. Så kan du klikke deg inn i kategorien og se hva slags typer gjenvunnet varme som brukes. Vår hovedkategori Omgivelsesvarme inneholder SSB-kategorien for varmepumper – men vi har også med energi fra solfanger i vår Omgivelsesvarme-kategori. 

Her finner du alle selskapene som har delt sine tall med fjernkontollen.no. Ikke absolutt alle fjernvarmeselskapene som rapporterer tall til SSB er så langt med, men vi jobber med å få med alle som ønsker å være med. Ved lanseringsdato 8. oktober 2015 hadde vi fått inn tall tilsvarende 78 prosent av totalen i SSB-statistikken for 2014.

På samme måte som med de nasjonale tallene, kan du klikke deg inn i selskapenes tall. Med mindre annet er spesifisert, gjenspeiler disse tallene den totalen som selskapene har rapportert inn til SSB for det aktuelle året. 

Når du klikker deg inn i en hovedkategori i en av grafene, vil det komme opp en beskrivelse av det forskjellige energibærerne som brukes i den kategorien. Er du inne på nasjonale tall, vil alle energibærere i den aktuelle kategorien komme opp. Er du inne på et selskap eller sted, vil bare de som brukes der være synlig. Hvis du går inn på Om energikildene, vil du få absolutt alle presentert på ett brett.

Mange av beskrivelsene av energikildene er hentet fra rapporten Klimaregnskap for fjernvarme, som konsulentselskapet Norsk Energi har utarbeidet for Norsk Fjernvarme. Hensikten med den rapporten var å sette opp et sett av utslippsfaktorer for de forskjellige energikildene som brukes i fjernvarmen i Norge. 

Klikk på illustrasjonen for å komme til fjernkontrollen: