Statssekretær Paul Chaffey i kommunal og moderniseringsdepartementet og leder Jon Sandnes i BNL deltok på seminaret om digitalisering av byggenæringen. Foto: BNL

Vil ha felles løft for helhetlig digitalisering av byggenæringen

Fullsatt seminar:

0

Sandnes mener at det er svært viktig for byggenæringen i Norge som har et høyt kostnadsnivå å være i front når det gjelder digitale løsninger.

– Det handler om kompetanse. Problemet til nå er at alt for mange dyktige mennesker har løpt alene. Vi trenger et felles løft for å få til sømløse løsninger. Da er vi avhengig av et samarbeid på tvers av alle fag og bransjer i næringen, sier Sandnes.

Sandnes mener at en lite helhetlig digitalisering rammer aktørene i hele næringens verdikjede i hele livsløpet – fra idé til riving.

– De små aktører i næringen rammes spesielt, fordi de mangler administrative ressurser til å håndtere utfordringene. Denne floken ønsker vi at vi kommer oss ut av og det er bakgrunnen for dette initiativet, sier Jon Sandnes i BNL.

Statssekretær Paul Chaffey var invitert med på møtet for å gjøre rede for hvordan regjeringen nå jobber med en ny prosess når det gjelder digitalisering av offentlig sektor. Han pekte på at det har vært store endringer og trakk frem blant annet digitaliseringen av selvangivelsen.

– Regjeringen er i gang med et arbeid for å se på status og planer innenfor mange områder alt fra tele og bredbånd, til helse, tjenester for næringslivet, kultursektoren og plan og bygg for å nevne noen av områdene, sier Chaffey.

Chaffey var glad for byggenæringens initiativ og påpekte at regjeringen ønsker innspill på blant annet om det skal vi gjøre det selv i offentlig sektor eller skal vi la markedet styre?

Han viste videre til ByggNett-stategien, hvis hensikt er å Vises vei til fremtidens digitale byggsektor

– Vi vil vektlegger samarbeid og relasjonsutvikling som skal motvirke silotenkning. Han påpekte at det ikke er en stor IKT løsning, men snarere små og store initiativ som må jobbe sammen. Det er lurt at staten er premissleverandør – samtidig skal man i størst mulig grad la markedet utvikle, sier Chaffey.

Statsbygg, Standard Norge, DibK og Bygg21 bidro også med innlegg. Etter innlederne var ferdig så var det åpent for korte innlegg. Det var mange som tegnet seg på talerlisten og det var mange som ønsket å bidra til dette arbeidet, blant annet Building Smart som i samarbeid med bygg21 påtok seg oppgaven med å lede arbeidet fremover i samarbeid de aktørene i næringen som ønsker å delta.

– Målet er å få til en samordnet og helhetlig nasjonal plan og gjennomføring for digitaliseringen av byggenæringen. Vi skal nå begynne med å lage en plan for hvordan vi skal organisere det videre arbeidet, avslutter Sandnes.

Kilde: BNL