Pirsenteret i Trondheim, en av E. C. Dahl Eiendoms sentrale bygg i byen. Foto: SIVA

– Driftsorganisasjonen nøkkelressurs for å lykkes med energisparing

E. C. Dahl Eiendom:

0

–Driftsorganisasjonen er en nøkkelressurs for å lykkes med energisparing. De har høy kompetanse og god kjennskap til leietakerne og byggene, med deres tekniske anlegg og styringssystem, sier Jørgen Arentz i Entro, til Bygg.no.

Entro har vært konsulent på oppdraget. Det har vært stort fokus på involvering av driftsorganisasjonen, og en kontinuerlig kompetanseøkning og fokusendring gjennom blant annet driftssamlinger og tilstedeværelse ute på byggene.

–Satsingen på økt kompetanse har vært viktig for å generere gode resultater, sier Arentz. En rekke driftsoptimaliseringstiltak ble og blir kontinuerlig gjennomført med involvering av driftsorganisasjonen.

Forbruket ved starten av prosjektet var på totalt 36 GWh, som tilsvarer 25 millioner kroner per år. Det ble førstgjennomført en grundig energikartlegging av eiendommene og iverksatt en systematisk og aktiv energioppfølging på ukentlig basis.

Siden tiltakene ble satt i gang i 2013 har verdien av energireduksjonen nådd over 10 millioner kroner. Med en Enova-støtte på over 2,5 millioner er de totale prosjektinntektene på omtrent 13 millioner kroner.

Investeringer i fysiske tiltak og Entros innsats har kostet 13,5 millioner kroner. 2,5 år inn i prosjektperioden på 4 år er det en årlig reduksjon på i overkant av 20 prosent. Målet for prosjektet var 20 prosent reduksjon på 4 år. I prosjektet er målet nå 30 prosent i reduksjon. Når prosjektet er over om 1,5 år vil det bli en besparelse på hele 10,8 GWh. For E. C. Dahls Eiendom betyr dette 7,5 millioner kroner spart hvert år, hovedsakelig for kundene deres.

–Det er våre driftsleder, under Entros motivasjon og ledelse, som har skapt besparelsene. For våre leietakere betyr dette rimeligere og mer miljøvennlige bygg, sier Svein Erik Nordbotten i E. C. Dahls Eiendom, til Bygg.no.