Illustrasjonsfoto.

Oppfordrer sine medlemmer til å møte på dialogkonferanse

Integra:

0

KID har høye ambisjoner hva gjelder miljø og energieffektivisering, profesjonell forvaltning og drift. For det første ligger det et stort potensiale i å optimalisere driften i de eksisterende byggene, både når det gjelder energi- og ressursbruk, vedlikehold m.m.

For det andre; ved igangsetting av nye prosjekter har KID en mulighet til å gjøre de riktige grepene tidlig i prosjektene for å sikre optimal drift.

På bakgrunn av overnevnte ser KID behovet for et SD-anlegg som gjør av de kan styre og kontrollere nye og eksisterende bygg på en enklere og mer energieffektiv måte. Systemet skal gi en forståelse av anleggets tilstand og funksjon og være et verktøy i å oppnå optimal drift og reduserte driftskostnader.

Dialogkonferansen som Integra oppfordrer sine medlemsbedrifter til å delta på, blir avholdt i KIDs lokaler i Olav Vs gate 4, i Oslo tirsdag 3. november klokken 12.30.

Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra deltagerne på de foreløpige planene og hvordan behovet til KID kan nås på en best mulig måte.

Les mer om dialogkonferansen og deltakelse på Integra sine hjemmesider.