Statssekretær i KMD, Paul Chaffey. Foto: Torbjørn Tandberg/KRD.

Staten vil ta tidstyvene i offentlig sektor

Leankonferansen:

0

Lean Forum Norges årskonferanse 2015 vil bli arrangert 10. – 11. november på Quality Hotel Expo Fornebu. Hovedtema er “Innovasjon og omstilling” og inneholder en rekke aktuelle temaer.

I sesjonen «Staten tar tak i tidstyvene» ser man på hvordan regjeringens initiativ til å ta tak i tidstyvene i offentlig sektor påvirker allerede pressede etater til å tenke nytt rundt samhandling og forbedring.

Regjeringen i Norge er opptatt av hvordan offentlig sektor kan fornye, forbedre og forenkle tjenesteytingen til oss brukere. Ifølge statsråd Jan Tore Sanner så handler fornye om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss. Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet og valgmuligheter, og utvikle et mindre byråkratisk byråkrati. Forbedre handler om kvalitet. Løfte kompetansen og sørge for at den brukes der den trengs mest, slik at offentlige tjenester blir bedre. Offentlige virksomheter har blitt bedt om å spille inn forslag til hva de kan gjøre av tiltak for å fornye, forenkle og forbedre sin virksomhet – gjennom Tidstyvprosjektet som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har initiert. 

På Leankonferansen om Innovasjon og omstilling settes søkelys på hvordan Norge kan gå fra å være i særstilling til å komme i omstilling der offentlig sektor blir utfordret til å tenke nytt rundt det å levere tjenester til brukere.

I sesjonen «Staten tar tak i tidstyvene» ser man på hvordan regjeringens initiativ til å ta tak i tidstyvene i offentlig sektor påvirker allerede pressede etater til å tenke nytt rundt samhandling og forbedring.

Statssekretær i KMD, Paul Chaffey, innleder seksjonen med å vise til resultater fra tidstyv initiativet så langt og snakke om hvordan regjeringen planlegger å jobbe videre med dette fremover.

Deretter skal man høre direktør for UDI, sjef for PU og direktør i UNE dele sine erfaringer med hvordan samarbeid på tvers av etater blir viktig for å oppnå økt prosesseffektivitet i en verdikjede. Gjennom å jobbe med Lean på tvers av etater har de tre etatene redusert saksbehandlingstiden på såkalte “Dublin-saker” fra seks til to måneder. I tillegg er 500 mottaksplasser frigjort. Prosjektet “Dublin A til Å” mottok moderniseringsministeres tidstyv-pris i 2015.  

Sesjonen avsluttes med en paneldebatt der foredragsholderne svarer på spørsmål fra salen.

Mer om Leankonferansen på Lean Forum Norge.