Byggalliansen med høyaktuell konferanse for driftspersonell

Drift 2015:

0

Først på banen er Grønn Byggallianses egen Erik Hammer som tar opp erfaring fra årets fangst fra kampanjen ”Fang Energityven”. Han vil vise hva som ble oppnådd og  behov for hvilke tiltak de så.

Produktspesialist Lars Gulliksen, Max Sievert AS åpner Grønn Byggallianses sjekk-koffert – et redskap for kontroll av inneklima. I år er kofferten supplert med termofotografi og radonmåler.

Rådgiver Arne Eggen i Integra med bistand fra Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse vil gå igjennom norske standarder til hjelp i kartlegging, gjennomføring og oppstart drift.

Superhurtig gjennomgang av standardene, står det i programmet, og da er det snakk om NS-EN 15232:2012 «bygningers energiytelse – Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering og bygningsadministrasjon», NS 3935:2011 «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse» og NS 6450:2015 «Prøvedrift av tekniske bygginstallasjoner» (under utvikling).

Etter denne seansen er det workshop med tema driftsverktøy – systemer og systematikk. Aktuelle spørsmål som blir stilt er om man har det som trengs – eller hva mangler?

Teknisk sjef Carl Otto Evenrud , Citycon tar for seg bruk av BREEAM in Use – godt verktøy for miljøeffektiv drift. Klare mål og tiltak innen miljø springer ut av arbeidet med BREEAM in Use blir hans utgangspunkt, og stiller spørsmålene hvor mye jobb var det og hva er resultater og suksesskriterier?

Teknisk sjef Rune Marius Skrødal , OBOS Basale AS/Storebrand Eiendom tar opp driftsleders rolle i miljøeffektive bygg. Han kommer inn på et konkret eksempel med Filipstad brygge 1 – Storebrands tidligere hovedkontor. Dette er oppgradert og driftet miljøeffektivt. – Hva ble gjort med bygget og erfaringer fra drift, er hans vinkling.

Rett før lunsj utløses spenningen om hvem som blir Årets driftsteam. Styreleder i Grønn Byggallianse/forvaltningsdirektør Roy Frivoll, Avantor drift AS fortar presentasjonen av årets driftsteam og prisoverrekkelse.

Ettermiddagen starter med at Enova informerer om at energismarte bygg er attraktive bygg og viser kartleggingsstøtte. Enova gir støtte til små og store tiltak som gjør bygget energismart. Byggnett – bruk som energidatabase for portefølje er også tema som seniorrådgiver Jan Petter Amundal, Enova, snakker om i sitt innlegg.

Drømmen om den miljøbevisste leietager. Hvordan kan rammene gjøre at samspillet mellom driftere og brukere kan bli optimalt. Erfaringer og ønsker. Samlet og presentert av Fagansvarlig energi og miljø Lise Kristin Sunsby, ROM Eiendom AS.

Næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom tar opp Miljøavtaler, en avtale for effektiv og miljøriktig bruk av næringsbygg, en avtale som gir muligheter for god dialog mellom drifter og bruker.

Erfaringer fra Vasakronans arbeide med innetemperatur i sine lokaler. Dette presenteres av rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse, og han stiller spørsmålet; kan alle bli tilfredse?

Siste post på dagens Drift 2015 er kompetanse for driftere, krav til personell i driftsorganisasjonen, kravspesifikasjon til de ulike stillinger i driftsorganisasjonen etter inspirasjon fra BELOK i Sverige.

Les mer om Drift 2015 på hjemmesiden til Grønn Byggallianse.

Under: Logo-collage over alle aktørene i konferansen: