Adm. direktør i Norge, Knut Gaaserud, blir nå toppsjef for både Danmark og Norge. Foto: Caverion.

Blir sjef for både Danmark og Norge

Caverion:

0

Den tekniske totalentreprenøren Caverion har tilstedeværelse i 12 land i Europa med totalt 17 000 ansatte, og omsetter årlig for over 20 milliarder kroner. Det vil si at Gaaserud får ansvaret for mer enn en fjerdedel av konsernets totale omsetning.

I Norge har Caverion ca. 3 000 medarbeidere inkludert 400 lærlinger, fordelt på 50 steder i landet.

Gaaserud forteller at selskapet, som leverer energieffektive og bærekraftige livssyklusløsninger for bygg og anlegg, innen næringsliv, industri og leilighetsbygg, har en nøye gjennomtenkt strategi.

– Det er klare megatrender i markedet som vi har basert vår strategi på, disse inkluderer økende digitalisering, økende bruk av teknologi i bygg og anlegg, energieffektivitet og urbanisering.

– Fra disse megatrendene ser vi at vi nå går inn i en kompleks fremtid som krever spesialkompetanse for å sette opp, og ta vare på bygg, anlegg og miljø. Med riktig fokus på smarte og integrerte løsninger, fornøyde mennesker i sunne bygg, moderne teknologi som reduserer miljøbelastning og pålitelig infrastruktur, skal vi nå målet om å bli markedsledende i Europa.

Den erfarne topplederen, som er født i Sveits, og oppvokst i Oslo, har stor tro på sammenslåingen.

– Nå skal vi skape ytterligere vekst i begge land. Det blir «business as usual» for de fleste av våre medarbeidere, men sammenslåingen gjør at vi enklere kan dele beste praksis innen salg og utvikling av våre konsepter. På sikt vil dette også gjøre oss mer kostnadseffektive. Begge landene vil operere som egne AS, og det vil ikke få noen konsekvenser for gjeldende arbeidsavtaler for våre medarbeidere, sier Gaaserud.

Som mange av sine medarbeidere hos Caverion, er Gaaserud utdannet sivilingeniør ved NTH. I tillegg tok han fordypning i strategisk ledelse og organisasjonsutvikling.

– Danmark er sterke innen drift av eiendommer, livssyklusforvaltning, store prosjekter og industri, og Norge har sine styrker innen tekniske installasjoner og vedlikehold. Gjennom god erfaringsutveksling, og tett samarbeid blir vi da sterke på alle områdene innen vårt markedstilbud til kundene, understreker han.

Gaaserud har vært i Caverion siden 2003, og vært adm. direktør siden 2013. Tidligere roller i selskapet inkluderer salgs- og markedsdirektør, kommunikasjonsdirektør og divisjonssjef. Han har tidligere erfaring fra Thommessen & Co., Cell Network/Bouvet og Andersen Consulting/Accenture.