VANT: Arnt Gunvald Fredriksen til venstre, og de to andre finalistene Frode Seglem og Erik Eika mottok diplom fra administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: RIF

– Tross sin unge alder er de blitt ledende fagfolk

Gjev pris:

0

– De beste kandidatene har til tross for sin unge alder allerede etablert seg som ledende fagfolk innenfor sine områder. Vi trenger flere drivende dyktige rådgivende ingeniører, og ønsker å vise fram noen av dem som bidrar til å løfte bransjen, sier Liv Kari Skudal Hansteen administrerende direktør i RIF.

Arnt Gunvald Fredriksen har en doktorgrad i marin hydrodynamikk og omsetter på forbilledlig vis sin kunnskap fra utdanningen til praktiske muligheter i arbeidslivet, også innenfor andre arbeidsområder. Han har vært sentral i flere viktige innovasjonsprosjekter, som for eksempel utforsking av muligheten for å bygge hengebru, flytebru eller rørbru over Sulafjorden, skriver RIF på sin hjemmeside og referer til det juryen har sagt.

Han gjør kunnskapen tilgjengelig gjennom publikasjon i internasjonale faglige tidsskrifter, konferanseartikler og presentasjoner ved faglige konferanser. Han har også forelest ved NTNU.

Fredriksen utvikler ting som ikke har vært der før. Han er innovativ og har bidratt til utviklingen av nye fagverktøy og standarder, blant annet innenfor for strøm- og bølgelaster.

Arnt Gunvald Fredriksens bidrag overfor store, internasjonale aktører og forskningsinstitusjoner er med på å løfte norske rådgivere til et internasjonalt nivå. Kollegaer beskriver ham som en svært engasjert fagperson, arbeidsom og leveringsdyktig. Han har på kort tid opparbeidet seg stor tillit internt og eksternt, og juryen forventer å se mer til ham i fremtiden.

Premien er en reise til Sofia i Bulgaria for å delta på EFCA-konferansen i 2016.

Helt siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet. Gjennom å hedre dyktige rådgivere under 35 år bidrar prisen til å vise mangfoldet i næringen og å skape forbilder for andre.

– Mange av kandidatene har bidratt til nye og bedre arbeidsmetoder på sine arbeidsplasser og har store, internasjonale kontaktflater. Årets konkurranse har vært hard, med mange meget kompetente og kvalifiserte kandidater, sier Skudal Hansteen.

Erik Eika fra Norconsult og Frode Seglem fra Faveo prosjektledelse fikk begge hederlig omtale og diplom i årets konkurranse.

Juryen har bestått av disse medlemmene:

  • Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen administrerende direktør i Statsbygg
  • Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult, nestleder i RIFs hovedstyre
  • Lars Jårvik fra Multiconsult, leder for RIFs godkjenningsråd
  • Kevin Jipai Poon fra Rambøll, styremedlem i URIF Oslo