Fra venstre: Lean koordinator Kenneth Gilje, Produksjonssjef Per Morten Gilje og Økonomi og HR-sjef Jon Harald Tune. Fjorårets vinner, FINN.no, representert ved Mirja Weston stod for utdelingen. Foto: Lean Forum Norge.

13 000 forbedringer gjorde Gilje Tre til ”Årets norske Leanvirksomhet”

Byggvareleverandør:

0

Hva er Lean? Er det “keiserens nye klær”, eller fører metodikken til reelle forbedringer? Spørsmålet stilles av Torbjørn Vinje, direktør for Norsk Kommunalteknisk Forening og daglig leder for Forum for offentlig service/prosjektleder Miljø & Teknikk, i en artikkel han skriver på hjemmesiden til Norsk Kommunalteknisk Forening.

Han referer til hvordan Roskilde kommune har integrert Lean og innovasjon som verktøy for utvikling i kommunens tjenesteytende enheter; dette var temaet fra v/Pia Berring, utviklingskonsulent ved By Kultur og Miljøsekretariatet i Roskilde kommune.

Berring åpnet med å slå fast at Lean betyr fokus på kunder/borgere/brukere. I Roskilde har de arbeidet mye med de tekniske tjenestene, og blant eksemplene viste hun at saksbehandlingstiden innen byggesak ble halvert etter innføring av Lean.

I innføringen av Lean har de lagt stor vekt på oppbygging av kompetanse, med et løp for 25-30 ingeniører i tekniske forvaltninger; her har de samarbeidet med Kommunernes Landsforening – KL og Interesseorganisation for alle ingeniører i Danmark – IDA.

Så tar han for seg statssekretær Paul Chaffeys innlegg hvor han la vekt på at mye er bra i offentlig forvaltning; resultatene fra innbyggerundersøkelsen i 2015 viser stor brukertilfredshet med mange tjenester; samtidig er det rom for forbedringer for en del, blant annet byggesak, som er det myndighetsområdet innbyggerne er minst fornøyd med. Han fortsatte med byggesak som et eksempel på et område der det har skjedd, og vil skje endringer og forenklinger i plan- og bygningsloven.

Chaffey viste flere eksempler på forbedringsarbeid, blant annet i Statsbygg; han la også vekt på at det ikke er alle tidstyver som kan fjernes helt; f.eks. offentlig postjournal og innsynsbegjæringer, som tar veldig mye tid for mange ansatte; det er viktig med innsyn, men arbeidet med å gi innsyn kan gjøres mye mer effektivt ved hjelp av IT.

Jeg har hørt Chaffey flere ganger de to siste årene, skriver Vinje, og han snakker om tidstyver og kontinuerlig forbedring; kultur og metoder for kontinuerlig forbedring er ord som går igjen hos alle foredragsholderne, men det er vel ikke noe særegent for Lean? 

Jeg føler meg fortsatt ikke tilstrekkelig opplyst, så la oss få inn noen fakta om Lean:

Lean og Leanbaserte metoder har gjennom de siste tre tiårene fått stor global oppmerksomhet.

Leanfilosofien har sitt utspring i det forbedrings- og innovasjonsarbeidet Toyota har utviklet og systematisert. Denne forbedringsfilosofien er introdusert og praktisert på mange ulike måter i mange land.

For Lean Forum Norge har det hele tiden vært viktig å tilpasse anvendelsen av Lean i Norge til den norske arbeidslivsmodellen og våre samarbeidstradisjoner, men også til en mer helhetlig og innovativ virksomhetsutvikling. Derfor bruker vi begrepet “Lean på Norsk.”, skriver Torbjørn Vinje, og bemerker at det har noe med Toyota å gjøre.

Gilje Tre AS mottok prisen “Årets norske Leanvirksomhet 2015” under Lean Forum Norges årskonferanse, med tema “Innovasjon og omstilling”, på Quality Hotel Expo Fornebu i dag. Fjorårets vinner, FINN.no, representert ved Mirja Weston sto for utdelingen.

Formålet med prisen er å løfte frem ledestjernene innenfor forbedringsarbeid i Norge, både for å anerkjenne dem og for å kunne lære av dem. De tre finalistene Hydro Aluminiun Årdal Metallverk, Gilje Tre AS og Ringnes Tapperi Gjelleråsen ble alle berømmet for å anvende strukturert forbedringsarbeid for å skape konkurransekraft, svært aktiv involvering av de ansatte og tillitsvalgte og forbedringsarbeidet og meget gode resultater.

Gilje Tre AS skilte seg likevel ut blant finalistene, med imponerende 13 000 gjennomførte forbedringer over 9 år, svært sterkt kundefokus og meget gode forbedringer i ledetid og kvalitet.

Les hele Torbjørn Vinjes innlegg på Kommunalteknikk.no

Mer om konferansen på Lean Forum Norge

Se Lean Forum Norges video fra tildelingen av “Årets Norske Leanvirksomhet 2015”