Ove Hjelleset, administrerende direktør i IMI Hydronic Engineering kan mer enn VVS-faget. Matlaging er en kjær hobby som har gitt forsterket inspirasjon etter kursing ved Gastronomisk Institutt. Foto: ITBaktuelt/Per H

Besatt av matlaging og VVS-bibelen sin

30 og 40 års jubileum:

0

Ove Hjelleset, administrerende direktør i IMI Hydronic Engineering AS i Ski forteller at selskapet totalt sitter inne med mye kunnskap, bygget på mange års erfaring. Nå begynner tankene å svirre rundt markering av 120 år i bransjen, nærmere bestemt 1897 er årstallet for oppstart.
 
Han er opptatt av at kunnskap skal man dele, spesielt med sine kunder. Derfor har IMI Hydronic Engineering fått laget en egen bransje-bibel. Denne ble til da firmaet for øvrig het TA Hydronics, og til tross for at innholdet er opptil 20 år gammelt, er mange de hydroniske oppbyggingene like gyldig den dag i dag, men med langt mere moderne produkter selvføgelig
 
-”VVS-Bibelen” vi har utarbeidet bør leses av alle som er utdannet VVS ingeniør eller rørlegger. Tungt innhold, ja, men viktig. I tillegg har vi utgitt 5 hefter med mange detaljer som er aktuelle i hverdagen.
 
Han viser frem de trykte og vektige ordene, trykksaker som ikke lenger kan bestilles. Heftene er utgitt fra 1995 til 2003. Nå ligger alt elektronisk på selskapets hjemmeside. Det er bare å gå i gang med å lese, mener Hjelleset.
 
-Alt der er er en kunnskapsbank. I tillegg til det vi selv har samlet i hodet gjennom mange år.
 
Han forteller at IMI Hydronic Engineering er aktiv på skoler, blant annet er de inne i et nært samarbeid i Grimstad.
 
Så er det dette med 30 år i samme firma, og snart 40 år i VVS-bransjen. Hjelleset forteller at da han søkte jobben i IMI Hydronic Engineering, det vil si TA Hydronics, var han helt klar på at det var akkurat dette han ville jobbe med. Naturlig nok fikk han jobben med slike ambisjoner. I dag er han da som nevn administrerende direktør.
 
Så var han like bevisst på å gå inn i VVS-bransjen. Det var derfor han utdannet seg som rørlegger, tok mesterbrev og utdannelse videre som VVS-ingeniør.
 
Ove er født i Bergen, men flyttet derfra da han var 7 år, og resten av livet har han bodd på Østlandet, det vil si i Ski like sør for Oslo. Utdannelsen som rørlegger tok han hos tidligere rørleggermester Tor Veiteberg.
 
Anbefaler du rørleggerutdannelse i 2015 og fremover?
 
-Ja så absolutt. Det vil fortsatt være stort behov for rørleggere og håndverkere. Men yrket har utviklet seg fra å være tungt og slitsomt, til å bli modernisert. Mange har begynt å jobbe med BIM, og det er jo kun computerarbeid, sier han.
 
Ove Hjelleset har hytte på Vegglifjell i Numedal. Det er jo fantastisk at man kan kjøre to timer med bil fra Oslo, så er man på Hardangervidda, med nydelig turterreng både sommer og vinter. Han er glad i fjellet, glad i å gå på ski.
 
-Jeg har hatt båt i 25 år, seilt langs norskekysten, svenskekysten og til Danmark. Men valgte etter hvert en fritidstilværelse som jeg kan velge tid blant 365 dager i året. Derfor ble det etter hvert hytte på fjellet.
 
Så er han ivrig leser av nettstedet Aperitif.no. Å kokkerere er en hyggelig hobby, en avslappende virksomhet på kjøkkenet etter jobben. Sosialt er det også.

 
-Vi er en gjeng som møtes over med kjøkkenkniven og skjærebrettet. Og så har jeg tatt aperitifkurs ved Gastronomisk institutt, avslutter Ove Hjelleset, og svinger kniven over en fristende slangeargurk, skjærer av noen grønne skiver som blir smakfull pynt på dagens rett fra Oves meny.