Olav Egil Sæbøe, Norsk Nettverk for Næringseiendom, med de nominerte studentene. Fra venstre: Peter Johann Hareide, Laurense L. Rypdal og prisvinner Paul Marhaug.

Vant pris for masteroppgave om kirkebyggforvaltning

Norsk Nettverk for Næringseiendom:

0

I masteroppgaven skisserer Marhaug hvordan en framtidig modell for kirkebyggforvaltning kan se ut. Blant annet basert på at norske kirkebygg har et vedlikeholdsetterslep på rundt 10 milliarder kroner.

I tillegg til ros for høy forskningskvalitet, får Marhaug følgende attest av juryen:

-Vinneren har skrevet en oppgave innen et felt som ikke har fått så mye oppmerksomhet i det siste, men som likevel berører mange. Den har høy relevans både for samfunnet generelt og for eiendomsfaget spesielt, skriver juryen ved Nils Olsson og Ola Lædre.

Det var en glad vinner som mottok prisen under NTNU Senter for eiendomsutvikling og forvaltnings jubileumskonferanse den 5. november.

Den årlige prisen går til beste masteroppgave innen fagfeltet Eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU. Kandidatene kommer fra NTNUs to masterprogram i Eiendomsutvikling og forvaltning, eller de studerer ingeniørvitenskap.

Eiendomsprogrammene ved NTNU er unike i Norge og uvanlige i internasjonal sammenheng fordi de kombinerer studier i eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. -Dette gir våre studenter en bredere forståelse og innsikt i eiendomsfaget, og det er viktig å se disse områdene i sammenheng, sier senterleder Geir K Hansen.

Studieprogrammene er koblet tett til næringslivet ved at bedrifter blir brukt som case i undervisningen.

– Dette gir en vinn-vinn situasjon for begge parter ved at studentene får bedre innsikt i reelle problemer og bedriftene et kritisk blikk på sin virksomhet og hvilke forbedringspotensialer som måtte finnes, sier Hansen. Om lag 130 deltok på jubileumskonferansen «Fremtidsblikk». De kom i fra eiendomsbransjen, partnere, bedrifter, NTNU og offentlige virksomheter. I tillegg deltok flere nåværende og tidligere studenter.

Konferansen gav et framtidsperspektiv på fagområdet, og belyste trender og nye retninger i bransjen. Temaene spente i fra innovasjon, fremtidens byer og bygder til tanker rundt fremtidens kunnskapsarbeid.

-Vi setter stor pris på det tette samarbeidet vi har med bransjen. Det har vært der fra dag én, og bransjen var en viktig pådriver for at senteret ble opprettet i 2005, sier Hansen.

Senter for eiendomsutvikling og forvaltning kalles også «Metamorfose» fordi bruken av bygg og eiendommer ofte endres i et livsløpsperspektiv. Senteret vil bidra til at bygg og eiendommer skal være bærekraftige og fungere godt for sine formål over tid, med minst mulig ressursbruk. -Hva betyr det å ha et slikt senter ved NTNU? – I løpet av 10 år har vi bygget opp mye forskningsbasert kompetanse innen eiendom, og vi har uteksaminert mange masterstudenter. Dette har bidratt til å profesjonalisere eiendomsbransjen i Norge, sier Geir K Hansen.

Han legger til at bygningsmassen i landet står overfor store utfordringer i framtiden, som økende klimapåkjenninger, økt kompleksitet, dårlig arealutnyttelse og et stort vedlikeholdsetterslep.

-Kompetanse blir en nøkkel til å møte disse utfordringene, og til å utnytte de nye mulighetene som den teknologiske utviklingen gir. Den tette koblingen mellom forskning og undervisning som vi har ved NTNU, gjør dagens studenter bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, sier Hansen.