Nydalen skal bli tett, urban og bærekraftig. Inspirasjonsbilde av Cobe/MAD/Luxigon.

Avantor med to nye Futurebuilt-prosjekter

Nydalen i Oslo:

0

Nydalen+ er Avantors masterplan og innebærer en målrettet transformasjon av Nydalen til en komplett bydel med en bærekraftig blanding av boliger, næring, service, utdanning og barnehager. Den eksisterende grønne aksen langs Akerselva suppleres med en ny, urban akse som strekker seg helt opp til Storo og med en betydelig fortetting rundt kollektivknutepunktet Nydalen T-banestasjon. Nydalen+ prioriterer byliv og fotgjengere, skaper en ny standard for sykkeltilrettelegging i Oslo og gjør et bilfritt liv både mulig og attraktivt.

– Vi ønsker å vise at vi mener alvor med vår bærekraftsatsing og realiserer derfor to FutureBuilt-prosjekter på sentrale tomter i Nydalen, sier Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor.

– I Nydalsveien 32B utlyser vi i disse dager en prekvalifisering for en arkitekturkonkurranse som handler om å transformere en bevaringsverdig industrihall til et bærekraftig boligkompleks. På Gullhaug torg samarbeider vi med Snøhetta og Skanska om et nytt bygg med både næring og boliger som i utgangspunktet skal klare seg uten både mekanisk ventilasjon, tilført varme og kjøling.

Målene for Gullhaug Torg 2A er hårete: 0 kWh levert energi til klimatisering av bygget for ventilasjon, kjøling og oppvarming. Bygget skal ha naturlig ventilasjon, høy termisk masse og svært lav-emitterende materialer. Som en fjerde ”null”, kan det også nevnes at prosjektet ikke skal ha egne parkeringsplasser for bil, men derimot overoppfylle både Oslo kommunes og FutureBuilts krav til sykkelparkering.

Prosjektering av skisseprosjektet pågår nå, som en bredt anlagt tverrfaglig workshop-prosess etter ”Snøhettametoden”. Prosjektet er knyttet til forskningsprosjektet Naturlig klimatisering av bygg, ledet av Skanska.

På nabotomten ligger i dag et bevaringsverdig industribygg hvor siste rest av industriell virksomhet i Nydalen er i ferd med å bli avviklet – Fiskars. Her planlegger nå Avantor et nytt boligprosjekt med meget høye klima- og miljøambisjoner. Nærheten til kollektivknutepunkt og urbanisering gjennom Nydalen+ gjør det påkrevet å få til større utnyttelse på tomten.

Foreløpige planer går i retning av et radikalt grep med boliger som svever over det gamle industribygget. Men nå inviterer Avantor til arkitekturkonkurranse for  å få et optimalt beslutningsgrunnlag.

– Avantor er en av landets største eiendomsutviklere og seiler nå også opp som en av de mest ambisiøse. Dette samarbeidet har vi stor tro på, sier Stein Stoknes, prosjektleder i FutureBuilt.

Last ned Avantors masterplan Nydalen (PDF).

Kilde: Futurebuilt.