Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap vant konkurransen om klimavennlige førstehjemsboliger på Furuset. Illustrasjon: Steinsvik Arkitektkontor.

Klimanøytrale førstehjemsboliger

Furuset i Oslo:

0

I Ulsholtveien 31 skal det bygges 36 klimanøytrale førstehjemsboliger for å gi Furuset-ungdom muligheten til å bli boende i området.

Stiftelsen Betanien Oslo og FutureBuilt inviterte i juni 2013 til en begrenset plan- og designkonkurranse for førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31 på Furuset i Bydel Alna i Oslo.

Med forslaget ”God morgen Alna” vant Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap konkurransen.

Tomten ligger akkurat innenfor småhusplanen, og det skulle en reguleringsplan til for å få realisert prosjektet. Nå ligger det til rette for å realisere forslaget fra konkurransen. Eksisterende Furuhuset skal bygges om til boliger med store fellesarealer, og det skal settes opp to nye rekkehus i massivtre.

Husene er utformet for å kunne bruke solenergi optimalt, og rikelig med sykkelboder skal bidra til miljøvennlige reiser. Prosjektet skal henvende seg til nærmiljøet med sine fellesarealer inne, det store hageanlegget, sykkelpool og mekkeplass for sykler.

– Også vi i FutureBuilt er begeistret for framdriften av prosjektet. Furuset er Oslo kommunes områdeprosjekt i FutureBuilt-programmet, og nye boliger er etterlengtet. Det er også gledelig at det første boligprosjektet som settes i gang på Furuset oppfyller både FutureBuilt-ambisjonene på klima, arkitektur og bymiljø, og samtidig utvikler nye boligkonsepter for ungdommer, sier Ulla Hahn i FutureBuilt.

Kilde: Futurebuilt.no

Klikk på bildene under for større format: