Illustrasjon: ITBaktuelt/Geralt

Standarden Terminologi for vedlikehold nå på norsk

NS-EN 13306:

0

Innenfor vedlikehold finnes det en egen standard for definisjon av begreper, og en norsk oversettelse av den ble utgitt i september.

Standarden NS-EN 13306 omfatter i alt 122 termer for vedlikehold og vedlikeholdsstyring uavhengig av hva som skal vedlikeholdes:

            •Drift

            •Vedlikehold

            •Vedlikeholdsplan

            •Vedlikeholdsstrategi

            •Reparasjon

            •Inspeksjon

            •TIlstandsbasert vedlikehold

            • og mange fler…..

Standarden er utarbeidet av en europeisk komité for vedlikehold, CEN/TC 319. Det er den norske FM-komiteen som har ansvar for oppfølging av det europeiske arbeidet.

Formålet med denne europeiske standarden er å definere de generelle termene som brukes for alle former for vedlikehold og vedlikeholdsstyring, uavhengig av hva slags enhet som vedlikeholdes. Vedlikehold av programvare alene omfattes ikke av denne standarden. Vedlikehold av enheter og systemer som inneholder programvare, er imidlertid vurdert.

I standarden defineres vedlikehold som “kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet, som har til hensikt å opprettholde den i eller gjenvinne en tilstand der den kan oppfylle krevd funksjon”.

Vedlikeholdsplan er “strukturert og dokumentert sett med oppgaver som omfatter aktivitetene, prosedyrene, ressursene og tidsforbruket som kreves for å utføre vedlikehold”.

Vedlikehold utgjør et vesentlig bidrag til en enhets driftssikkerhet. Det kreves korrekte og formelle definisjoner, noe som vil gi brukere av beslektede standarder en bedre forståelse av vedlikeholdstermenesom brukes. Disse termene kan være spesielt viktige for ordlyden i vedlikeholdskontrakter.

I løpet av november utgis også en norsk oversettelse av NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell. Den er utarbeidet av samme komité.

Hent Vedlikehold – Vedlikeholdsterminologi som PDF-dokument