Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

– Boligkjøperne blir de som må betale for nye energikrav

TEK 10:

0

Regjeringen har i dag kommet med nye byggeregler der de ytterligere skjerper energikravene til nye bygg.

-Boligprodusentenes Forening er bekymret for denne utviklingen, sier Per Jæger i en pressemelding.

Regjeringen presenterte i juni en boligstrategi der Jan Tore Sanner lovet å bremse boligprisveksten, sørge for billigere boligbygging samt å prioritere endringer som bidrar til lavere kostnader for utbyggere.

– Vi konstaterer at Regjeringen nå gjør det stikk motsatte enn det den lovet i juni, forsetter Jæger. Den endringen Regjeringen presenterer i dag vil bare føre til høyere boligpriser og økt gjeldsbelastning i samfunnet.

– Det er usosialt å la boligkjøperne ta hele klimaregningen, avslutter Jæger.