Gratech har jobben som leverandør på automasjon og SD-anlegg til Ullerntunet i Oslo, og fyller således en viktig nøkkelspiller til ITB-rollen i prosjektet. Innfelt: Inger-Lise Grabner i Gratech. Illustrasjonsmontasje: ITBaktuelt/Per H.

– Også en liten organisasjon kan være totalentreprenør i store byggeprosjekter

Nøkkelspiller til ITB-rollen:

0

Gratech er nå godt i gang med nettopp den oppgaven ved Ullerntunet bo- og behandlingshjem i Oslo. Selskapet er totalleverandør av automatikk og SD-anlegg.

Byggherre for Ullerntunet er Oslo kommunes Omsorgsbygg, og målet er at bo- og behandlingshjemmet skal bli Norges mest miljøvennlige sykehjem. Det er Veidekke som er totalentreprenør, og Gratech fikk jobben som leverandør på automasjon og SD-anlegg, og fyller således en viktig nøkkelspiller til ITB-rollen i prosjektet.

-Energieffektivitet og strenge krav til miljøstandard skal nettopp gjøre nye Ullerntunet bo- og behandlingssenter til Norges mest miljøvennlige sykehjem, fastslår Grabner.

Hun forteller at det nye sykehjemmet får to nye fløyer rundt et restaurert hovedhus. Seniorsenteret og hjørnesteinen blir reetablert. Det nye sykehjem får 144 sykehjemsplasser fordelt på 17 000 kvadratmeter. Prosjektet er en pilot på Breeam Excellent for sykehjem.

Entreprenøren Reinertsen, som nå er en del av Veidekke, løste prosjektet ved å tenke ITB fra begynnelsen. For å minimere det tekniske over broene mellom fagene så er filosofien at elektro kobler el, ventilasjon legger spredenett, rør kobler det rørtekniske og universelt at automasjon tar ansvar for alt som skal styres.

-I denne typen prosjekter er det ikke størrelsen på selskapet som teller, men at man er innovativ, har kompetansen, er «lettbente» og sprenger grensene for hva man kan få til innen byggautomation, sier Grabner.

Hun viser til at Gratech ikke gjør montering og elektriske installasjoner. Til dette har selskapet gode samarbeidspartnere, påpeker hun.

– Vi har ikke behov for mange mennesker i hvert prosjekt. Men vi har flinke og dedikerte medarbeidere som følger hele prosjektet og ser til at alt fungerer som det skal.  

Hun utdyper at det essensielle for å oppnå ett vellykket prosjekt som inneholder mye teknikk, er at automatikkentreprisen skilles ut og gir styringer mot de forskjellige fagene.

– Blant annet ventilasjon, VVS og elektro, og at dette ivaretas ved hjelp av en godt utformet ansvarsmatrise, sier hun.

-Et slikt oppsett gjør at prosjektets ITB-koordinator formidler sine føringer ned til automatikkentreprisen som igjen automatisk gir presidens over de andre fagene.

Gratechs systemer og tekniske løsninger gjør det mulig å styre fra én plattform, alt av romautomasjon, varme/kjøleanlegg, ventilasjonsaggregater, VAV, lys, persienner, snøsmelteanlegg, legionellasikring og energimåling med mer.

-Vi leverer systemet i ferdige pluggbare bokser som enkelt kan skiftes ut eller suppleres for utvidet styring. Alt i bygget kommuniserer over Backnet IP.

Styringen presenteres på et åpent SD-anlegg som også leveres av Gratech. Systemet blir også integrert sammen med Omsorgsbyggs overordnede SD-anlegg. Ved å styre prosjektet i en slik konstellasjon av fagene har entreprenøren ikke bare fått totalt sett, en svært konkurransedyktig pris, men også bedre systemer og langt enklere ansvarsdeling, ifølge Grabner.

-Det er helt nødvendig at bygg kan struktureres riktig med en gang for å slippe de typiske grensesnittene mellom for eksempel ventilasjon, rør og elektrofagene, konkluderer Inger-Lise Grabner i Gratech.