Foran fra venstre: Ole-Petter Thunes, Rambøll – Liv Kari Skudal Hansteen, RIF – Ellen Therese Rasmussen, UnionConsult – Tonje Frydenlund, Snøhetta Rekke 2 fra venstre: Pål Egil Rønn, AF – Falko Müller Tyhl, Bygg21 – Tore Hoven for Carl Thodesen, NTNU – Vigdis Sværen for Tore Strandskog, Norsk Teknologi, Jørn Forbord, Bygg21 Rekke 3 fra venstre: Anders Fylling for Hanne Rønneberg, Sintef Byggforsk, Mona Ingebrigtsen, Oslo Areal – Anne Bruun-Olsen, DTZ - Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom Rekke 4 fra venstre: Jon Valen-Senstad, GK – Sverre Tiltnes, Bygg21 – Birger Bergesen, NVE – Jon Karlsen, Glava Bakerst fra venstre: Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet – Halvor Langseth for Steinar Krogstad, Fellesforbundet – Morten Lie, DiBK – Torger Reve, BI – Daniel Siraj, OBOS (Ikke på bilde: Kåre O Malo, Saint-Gobain – Cathrine Vigander, Element Arkitektur)

Her er folket som vil øke effektivitet og samspill i bygg og eiendoms verdikjede

Bygg21 har mobilisert de fremste strategene i bransjen; toppfolk fra bygg- og eiendomsselskapene, myndighetsapparatet, fra arkitekt- og konsulentvirksomheter, og akademia. Aldri før har en så bred allianse gått sammen for en kraftig endring i byggenæringen, og de har mandat fra KMD til å skape kraftig endring.

0

– Vår konkurransekraft er tuftet på bærekraft og produktivitet. Derfor trenger vi en økt effektivitet og bedre samspill i verdikjeden bygg og eiendom. Hele næringen er tjent med en uavhengig veiviser og endringsagent som Bygg21, sier Sissel Leire, styreleder Bygg21 og Kruse Smith.

Det nye rådet vil gi retning og tyngde til Bygg21. Bygg21 prioriterer sine bidrag gjennom styre og styrets strategiske råd. Strategisk råd består av 21 autoriteter fra hele verdikjeden. Når styret og strategisk råd skaper enighet og samling om de viktigste tiltakene, blir Bygg21s strategiske kraft stor.

De har mandat fra KMD – Kommunal- og moderniseringsdepartementet – til å skape kraftig endring.

Rådet blir en viktig medspiller når Bygg21 skal gjøre næringen mer forutsigbar for alle aktørene i verdikjeden. For når alle tar ansvar for egen leveranse øker hele den norske byggenæringens konkurransekraft.

– Vi er dedikert næringens konkurransekraft og kostnadsutvikling, og de endringene som må til bredt. Næringen skal få prosess og prioriteringer i orden, bli mer forutsigbare og gjøre bruk av beste praksis. Vi ønsker et godt samspill med næringens mange nærings- og myndighetsaktører. Bygg- og eiendom har fått en vakthund mot de sendrektighet, useriøsitet og unødige kostnader, sier Sverre Tiltnes, leder av Bygg21

Kommunal og moderniseringsdepartementet har oppnevnt Bygg21 styre. Styret har oppnevnt et eget strategisk råd. Sekretariatet er lagt til Direktoratet for byggkvalitet.

Den nye OBOS-sjefen er med, Statsbygg-sjefen, Glava-Karlsen og lederne i GK, Fellesforbundet, Zero, Sintef og Snøhetta. I alt er hele næringen representert i det strategiske råd for Bygg21:

•         Anne Bruun-Olsen, DTZ
•         Birger Bergesen, NVE
•         Cathrine Vigander, Element Arkitektur
•         Daniel Siraj, OBOS
•         Ellen Therese Rasmussen, nyutdannet
•         Falko Müller-Tyl, Bygg21
•         Frank Ivar Andersen, Byggmesterfobrundet
•         Halvor Langseth for Steinar Krogstad, Fellesforbundet
•         Hanne Rønneberg, Sintef
•         Jon Karlsen, Glava
•         Jon Valen-Senstad, GK
•         Jørn Forbord, Bygg21
•         Kåre O Malo, Sain Gobain Distribution Nordic
•         Liv Kari Skudal Hansteen, RIF
•         Marius Holm, Zero
•         Mona Ingebrigtsen, Oslo Areal
•         Morten Lie, DiBK
•         Ole-Petter Thunes, Rambøll
•         Pål Egil Rønn, AF
•         Sverre Tiltnes, Bygg21
•         Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom
•         Tonje Frydenlund, Snøhetta
•         Tore Hoven for Carl Thodesen, NTNU
•         Tore Strandskog, Norsk Industri
•         Torger Reve, BI