Bjørnsletta skole.

Bjørnsletta skole fikk årets miljøpris av Veidekke

Oslo:

0

Veidekkes miljøpris tildeles en enhet, en gruppe eller et prosjekt som viser et spesielt engasjement innenfor miljø. I begrunnelsen for valg av vinner trekker juryen frem de dokumenterte klima- og miljøresultatene i tillegg til prosjektets kunnskap, gode samhandling og tverrfaglige involvering som stikkord for at Bjørnsletta ble et så vellykket miljøprosjekt.

De viktigste tiltakene for å redusere klimagassene ved skolen:

  • Bruk av miljøriktige materialer, optimalisering og redusert bruk av materialer: «Bubble deck», lavkarbonbetong, resirkulert konstruksjonsstål og gips, kledning i tre og naturstein
  • Passivhusstandard med svært lav U-verdi i vegger, gulv, tak og vinduer
  • Svært effektiv varmepumpe (geovarme) som skal dekke behovet for oppvarming og tappevann
  • Ventilasjon med høy varmegjenvinning og aktive tilluftsventiler
  • Utvidet sykkelparkering og bedre tilrettelegging og sikring av skoleveien

Bjørnsletta skole er en barne- og ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall. Skolen har plass til 800 elever, og har i tillegg en egen avdeling for barn med autisme. Det er tilrettelagt for redusert bilbruk ved skolen, og den har universell utforming. Skolen ble ferdigstilt til skolestart høsten 2014, og byggherre var Undervisningsbygg Oslo KF.

Les mer og se flere bilder i denne artikkelen på Veidekke.no