ITB Brukerforum i Østfold var invitert til Citycons Storbyen kjøpesenter. Foto: Integra

Fikk innblikk i Citycons arbeid for energisparing

ITB Brukerforum:

0

ITB Brukerforum i Østfold var invitert til Citycons kjøpesenter Storbyen I Sarpsborg. Teknisk sjef Calle Evenrud i Citycon holdt innlegg om City-konsernet med fakta om energisparing samt ga en omvisning i kjøpesenteret med fokus på de tekniske installasjonene.

Han snakket om erfaringer fra planleggingen, byggingen og rehabiliteringen mens kjøpesentret var i full drift. Han kom inn på forventninger, organisering, kravspesifikasjoner, systemintegrasjon, testing, ferdigstillelse, overtakelse og drift. For deltakerne i ITB Brukerforum påpekte han hva som bør gjøres annerledes neste gang.

Citycon har 69 kjøpesentra i Norden, med 1.550 000 kvm og 5 milliarder euro i eiendomsverdier, og med 220 millioner årlig besøkende. I Norge har Citycon 34 kjøpesentra.

Storbyen kjøpesenter i Sarpsborg åpnet i 1999. Energiforbruket var i 2000 4,2 Gwh, og ble senket år for år frem til 2003 med 50 prosent, til 2,3 Gwh. Kjøpesentret er senere utvidet betydelig, og hadde i 2014 et energiforbruk på 3,0 Gwh, det vil si 190 Kwh per kvm.

Eierne har gjort sterke energireduksjoner mulig ved å ta en gjennomgang av SD-anlegget og gamle installasjoner og sette opp ENØK-mål.

Miljørapporten for Citycon-konsernet viser at kWt totalt fra 1. halvår 2014 til 1. halvår 2015 ble redusert med 3,3 prosent, at klimagassutslipp i samme perio0de ble redusert med 2,1 prosent og vannforbruket gikk ned 2 prosent.

ITB Brukerforum finnes i Oslo, Bergen, Trondheim og Østfold, og hver av disse har to årlige møter.

På hver samling presenteres erfaringer fra prosjekter, litt om nyttige verktøy, litt om dagsaktuelle ITB-temaer m.m

Det er Grønn Byggallianse og Integra – Foreningen for tekniske systemintegratorer som står bak arrangementene. Disse holdes som frokostmøter. Arrangørene tar gjerne i mot forslag og ønsker til temaer og vinklinger.

Møtesteder er hos forskjellig vertskap som stiller med egnede møterom og nødvendige fasiliteter til disposisjon og frokost til 20 til 40 gjester. Vertskapsrollen honoreres med hederlig omtale, påpeker arrangørene.