Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK

Forslag om gigantutbygging med boliger og arbeidsplasser i Bergen

Byutvikling:

0

Det bergenske havneområdet på 249 dekar gir enorme muligheter for moderne byutvikling i form av boliger, arbeidsplasser, parker, kommunikasjoner og energiløsninger, skriver Asplanviak.no på sin nyhetsside

Mulighetsstudien «Visjon Dokken» ble i går presentert på konferansen Eiendom 2015 som nå pågår i Bergen. Bak studien står EGD Property, OBOS, MAD Arkitekter, Asplan Viak og Probiz. Visjonære planer for Bergen sentrum er ikke mangelvare, men denne gangen fremmes planene av aktører som har bred og praktisk erfaring, blant annet fra Fornebu og Nydalen og Kværnerbyen i Oslo.

-Vi er nødt å gå fra tilfeldig til kunnskapsbasert byutvikling. Å utvikle en kompleks by krever tverrfaglig kunnskap. «Visjon Dokken» viser hvordan moderne, internasjonal, skandinavisk og nasjonal byforskning kan oversettes til en dynamisk og spennende bydel for Bergen”, sa Fredrik Barth, fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak.

Initiativet er tatt med bakgrunn i manifestet «10 på 10» – som uttrykker en ambisjon om å bygge 10.000 nye boliger i sentrum på ti år. Skal dette lykkes, må lokale, regionale og statlige myndigheter legge til rette for gode løsninger i samspill med Bergens utbyggere og planleggere.

– For at Bergen skal kunne møte den forventede befolkningsveksten, er det viktig å legge til rette for nye boliger også i sentrum. OBOS har lang erfaring som utvikler av gode, urbane bomiljøer. Vi er aktivt engasjert og klar for å innta en ledende rolle i byutviklingen i Bergen», sier Stein Klakegg, regiondirektør i OBOS.