Hva er merverdien av grønne bygg?

Prosjekt:

0

Prosjektet vil først søke å besvare hvilke indikatorer som definerer det grønne bygget. Deretter vil vi kartlegge i hvilken grad grønne bygg gir økt brukertilfreds-het, økte leiepriser, økt salgspris, samt eventuelle andre indikatorer som identifiserer byggets kommersielle verdi.

Første fase av prosjektet vil ta utgangspunkt i byggporteføljen til medlemmer i Grønn Byggallianse, med  datagrunnlag på til sammen 35 millioner m2. Prosjektet startet opp i november og vil strekke seg til 2017.

Referansegruppa som PDF-dokument her