Det nye studenthuset vil gi studentene i Porsgrunn.

Passivhus med solcelleanlegg på taket og strømleverandør

Studenthus i Porsgrunn:

0

– Det nye studenthuset vil gi studentene i Porsgrunn etterlengtede, nye lokaler. Statsbygg har høye miljøambisjoner for dette plusshus-prosjektet, som passer godt med Porsgrunns grønne profil, sier byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Sandberg.

Bygget skal erstatte dagens studenthus fra 1890, som ligger 500 meter fra høgskolen.  Det nye studenthuset kommer midt på campusområdet, og skal romme scene, studentpub, kontorer til studentorganisasjonene og grupperom for studentene.  Høgskolen ønsker at det nye studenthuset skal være med å løfte Porsgrunn som et attraktivt studiested for studenter.

Målet har vært å bygge for framtiden. Løsningen blir et passivhus med solcelleanlegg på taket.  Studenthuset skal produsere mer energi enn det bruker, og blir dermed et plusshus. Planen er at overskuddsenergi skal leveres ut på nettet, og ambisjonen er å redusere klimagassutslippene med 30 prosent sammenlignet med vanlig byggepraksis.

– Studentene har vært sentrale i planleggingen av hva klimabygget skal inneholde og hvilke krav høgskolen og Statsbygg stiller overfor entreprenøren, sier driftssjef Morten Østby ved Høgskolen i Telemark.  

Seltor vil ikke være dårligere: – Vi vil at studenter med relevant fagbakgrunn også skal involveres i den videre planleggingen av bygget, sier prosjektleder i Seltor Martin Mehlum Hasle.

Studenthuset vil bli på 1000 kvadratmeter over to plan og det vil bli montert ca. 350 kvadratmeter solcellepanel på taket. Kostnadsrammen er 32,47 MNOK eks mva og bygget er planlagt ferdigstilt rundt årsskiftet 2016/2017.

– Vi gleder oss til byggefasen og at Seltor nå setter i gang med sin del av jobben som totalentreprenør, sier Sandberg.