10 team er valgt ut til å delta i konkurransen om nye boliger i Nydalen. Inspirasjonsbilde av Cobe/MAD/Luxigon.

Ti team klare for deltagelse i konkurransen om boliger i Nydalen

FutureBuilt:

0

78 team fra mange land søkte deltagelse i konkurransen om transformasjon av Nydalsveien 32B til klimavennlige boliger.

– Vi måtte gjøre en tøff utvelgelse blant mange kompetente søkere, men er trygge på at vi har landet ti team som sammen representerer et bredt spekter av faglige ståsted og innfallsvinkler til oppgaven. Det gir oss mulighet til å få belyst potensialet i tomten på en god måte. Nå er vi klare for en spennende konkurransefase, sier Terje Løvold i Avantor.

Teamene som er valgt ut til deltagelse i konkurransen er:

  • Jägnefält Milton
  • Transborder Studio / K. Apeland
  • JAJA / Hjellnes Consult
  • MAD / Cebra / Erichsen og Horgen
  • SPOL / Architectopia / DIFK / Tegn 3
  • SAAHA / LaLa / Gether / Degree of Freedom
  • Grape Architects / Element Arkitekter / Steensen Varming / Gullik Gulliksen / Florian Kosche / DIFK
  • LAN Architecture / PUSHAK / Civitas / Siv.ing. Finn Madsø AS
  • Jensen og Skodvin Arkitekter / Olav Olsen AS / Dagfinn H. Jørgensen AS
  • Arkitektfirmaet Helen & Hard AS

Konkurranseoppstart er 11. januar og offentliggjøring av vinner vil skje på FutureBuilt-konferansen 8. juni.

Skaff deg en god rådgiver
Arkitektur, klima og miljø står sentralt i prosjektet. Bygget skal ha en utforming som gjør det til en attraksjon i seg selv, samtidig som prosjektet skal sikre bevaring og bruk av den eldre industriarkitekturen. Boligene skal ha en energistandard som er vesentlig bedre enn passivhus, med mål om nær-nullenergi. Prosjektet skal bli et forbildeprosjekt på grønn mobilitet og sykkelbruk, og det skal benyttes klimavennlige byggematerialer hvor tre i bæresystem og konstruksjoner skal vurderes.

– Med disse teamene inne i konkurransen er vi trygge på at vi får se innovative  konkurranseforslag både på arkitektur, bymiljø, klima og energi, sier prosjektleder Stein Stoknes i FutureBuilt. Han tror imidlertid at et par av teamene med fordel kan skaffe seg enda tyngre energi- og klimakompetanse for å kunne besvare oppgaven på en god måte.

– Det er ikke for sent å alliere seg med en god rådgiver, avslutter han, i en artikkel på futurebuilt.no.